DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

bezp inter

W lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty.

W naszej szkole realizowane są zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami i policjantem dotyczące problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie

Koordynatorem zadań związanych z realizacją szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu jest pani Monika Kwestarz- nauczycielka zajęć komputerowych.

O sprawach bezpieczeństwa w sieci z uczniami rozmawiają także inni nauczyciele na zajęciach edukacyjnych.

Głównym celem programu było zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci, uświadomienie dzieciom, nauczycielom, rodzicom zagrożeń wynikających z użytkowania z Internetu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, wskazanie na konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do nieodpowiednich stron.

Szkolne obchody DBI odbyły się poprzez realizację zadań:

1. Lekcje zajęć komputerowych

W oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VI przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w sieci. Zapoznano uczniów ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl

Uczniowie od kilku lat na początku roku szkolnego zapoznają się z regulaminem pracowni komputerowych i stosują się do jego zapisów.

W ciągu roku szkolnego w czasie każdych zajęć prowadzonych w pracowniach komputerowych kształtowane są postawy i zachowania właściwego wykorzystania Internetu. Nauczyciele dążą do tego, by zwiększyć świadomość uczniów na zagrożenia wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz uczą przeciwdziałania cyberprzemocy.

2. Lekcje wychowawcze

Wychowawcy klas wygłosili pogadanki na temat niebezpieczeństw w Internecie i przekazali uczniom adresy i tel. Fundacji pomagającej w sytuacji zagrożenia niebezpieczeństwami występującymi w Internecie.

3. Spotkanie z rodzicami

18 stycznia  2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się  spotkanie funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji  w Nidzicy pani Izabeli Demskiej  z rodzicami . Policjantka poruszyła przede wszystkim aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu. Ważną częścią prelekcji dla rodziców i opiekunów stała się prezentacja potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać młodych internautów. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się: na czym polega cyberprzemoc, jak rozpoznać,  jej przyczyny i skutki, co należy zrobić, aby zapobiegać cyberprzemocy wśród dzieci. Zostały również poruszone  zagadnienia dotyczące naruszenia dóbr osobistych, zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich  oraz za czyny związane z przestępczością Internetów. Pani Izabela poruszyła  aspekt ochrony wizerunku i dóbr użytkowników nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo uczniów w czasie ferii zimowych, uczuliła rodziców na sytuacje niebezpieczne, w których mogą się znaleźć ich dzieci. Zachęcała rodziców do rozmów indywidualnych, stawiania pytań . Rodzice po spotkaniu mogli indywidualnie  porozmawiać z policjantką oraz zaczerpnąć  informacji na nurtujące ich pytania.

Tekst: Monika Kwestarz

ANIMACJA MISYJNA W ZABOROWIE

Gdzie położona jest Mada? Opowieść misjonarza o Madagaskarze

MADA

15 lutego 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w animacji misyjnej prowadzonej przez księdza Tomasza Łukaszuka - salezjanina, który pierwszych dziesięć lat swojego kapłaństwa spędził jako misjonarz na Madagaskarze. Dzieci dowiedziały się w jakich warunkach żyją mieszkańcy Czerwonej Wyspy, jak wygląda codzienność i kultura Malgaszy oraz z czym borykają się misjonarze i wolontariusze niosący pomoc na Madagaskarze. Ksiądz Tomasz opowiedział o nauce, która dla dzieci i młodzieży Czerwonej Wyspy jest szansą na lepsze życie, ale wymaga funduszy, zatem nie każdy może z niej skorzystać.

mada1

Uczniowie podziwiali ozdoby, stroje, przedmioty codziennego użytku wykonane przez Malgaszy. Zachwyt wywoływała barwna opowieść o roślinności, zwierzętach oraz różnorodnych obliczach wyspy. Dopełniły ją fotografie ze zbiorów księdza Tomasza Łukaszuka, które dzieci oglądały z wielkim zainteresowaniem. Uczniowie uważnie słuchali relacji, aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a osoby, które potrafiły odpowiedzieć na pytania misjonarza, otrzymały upominki przywiezione z Madagaskaru. Animacje misyjne odbyły się w ramach prowadzonego w szkole cyklu „Ludzie z pasją”.

Tekst: Anna Kozłowska

 

WALENTYNKI

WALENTYNKI

WALENTY

14 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyły się walentynki.

Samorząd Uczniowski przygotował na ten dzień wiele atrakcji. Jak co roku tydzień wcześniej zaczęła działać Walentynkowa Poczta. Do specjalnych skrzynek uczniowie mogli wrzucać kartki przeznaczone dla ich sympatii.

W Dniu Świętego Walentego SU przeprowadził kiermasz ciast, walentynkowych serc wykonanych przez uczniów na zajęciach dodatkowych. Chętnym malowano na twarzy symbol miłości, czyli czerwone serca. Społeczność szkolna ubrana na czerwono tłumnie gromadziła się wokół walentynkowego stoiska.

To był dzień pełen pozytywnych emocji.

Z walentynkowym pozdrowieniem opiekun SU Magdalena Łączkowska

 

FERIE Z PIŁKĄ HALOWĄ

Aktywni podczas ferii

 halówka

Dnia 25 stycznia 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyły się zawody piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, w którym wzięły udział dziewczęta i chłopcy ze szkól podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się w Gminie Kozłowo. Nasi uczniowie również uczestniczyli w rozgrywkach. W kategorii wiekowej klas IV –VI, dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy miejsce III. Opiekunem uczniów była pani Monika Zięba.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Spotkanie z rodzicami

Pol

18 stycznia  2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się  spotkanie funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji  w Nidzicy pani Izabeli Demskiej  z rodzicami . Policjantka poruszyła przede wszystkim aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu. Ważną częścią prelekcji dla rodziców i opiekunów stała się prezentacja potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać młodych internautów. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się: na czym polega cyberprzemoc, jak rozpoznać,  jej przyczyny i skutki, co należy zrobić, aby zapobiegać cyberprzemocy wśród dzieci. Zostały również poruszone  zagadnienia dotyczące naruszenia dóbr osobistych, zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich  oraz za czyny związane z przestępczością Internetów. Pani Izabela poruszyła  aspekt ochrony wizerunku i dóbr użytkowników nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo uczniów w czasie ferii zimowych, uczuliła rodziców na sytuacje niebezpieczne, w których mogą się znaleźć ich dzieci. Zachęcała rodziców do rozmów indywidualnych, stawiania pytań . Rodzice po spotkaniu mogli indywidualnie  porozmawiać z policjantką oraz zaczerpnąć  informacji na nurtujące ich pytania.

Tekst: p. Monika Zięba

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka w Zaborowie

          

Dzień babci

20 stycznia 2017 r. w Szkole  Podstawowej w Zaborowie odbył się koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Ewa Ostrowska, która złożyła im również piękne życzenia oraz podziękowała za przybycie.  Ciepłe słowa i życzenia, babcie oraz dziadkowie, usłyszeli też z ust obecnej na uroczystości pani Elżbiety Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III zaprezentowały program artystyczny, który składał się z wierszy, piosenek i układów tanecznych. Wnuczęta złożyły życzenia, a także wręczyły upominki wszystkim babciom i dziadkom. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice uczniów.

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców z ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości.


                 Tekst: p. Hanna Zielińska

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY

KONKURS ORTOGRAFICZNY

wygrani

17 stycznia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas II-VI. Uczestnicy  rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad pisowni polskiej i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Do konkursu przystąpiło sześcioro dzieci z klas II-III i dziewięcioro uczniów z klas IV-VI. Zadania konkursowe dostosowane były do grupy wiekowej. Mistrzami ortografii okazali się:

Kategoria klasy II-III

Zuzanna Sztraube (kl. III) - I miejsce

Kamila Sobotka (kl. III) – II miejsce

Alicja Urban (kl. II) – III miejsce

 

Kategoria klasy IV-IV

Aleksander Marcinkowski (kl. V) - I miejsce

Maja Najmuła (kl. V) – II miejsce

Sylwia Kołodziejska (kl. VI) – III miejsce

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęcie wyzwania i zmierzenie się z niełatwą ortografią polską.

                               Tekst: p. Anna Kozłowska

 

BAL KARNAWAŁOWY

Bal Karnawałowy

bal kar

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W czwartek 12 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się długo oczekiwany przez uczniów bal karnawałowy.W tym dniu uczniowie młodszych klas przybyli w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne postacie . Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci i uczniowie starszych klas mogli pobawić się ze szkolnymi kompanami.  Rozrywkę uczestnikom balu zapewniła grupa „Superbohater " z Olsztyna, która nikomu nie pozwoliła się nudzić. Dzieci bawiły się świetnie z Małpką i Krówką, chętnie uczestniczyły w konkursach, prowadzonych przez animatorów. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upłynął szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a kolejne karnawałowe szaleństwo dopiero za rok.

Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu balu oraz        za paczki dla naszych pociech .

Tekst: p. Małgorzata Kawecka

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis