DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka w Zaborowie

          

Dzień babci

20 stycznia 2017 r. w Szkole  Podstawowej w Zaborowie odbył się koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Ewa Ostrowska, która złożyła im również piękne życzenia oraz podziękowała za przybycie.  Ciepłe słowa i życzenia, babcie oraz dziadkowie, usłyszeli też z ust obecnej na uroczystości pani Elżbiety Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III zaprezentowały program artystyczny, który składał się z wierszy, piosenek i układów tanecznych. Wnuczęta złożyły życzenia, a także wręczyły upominki wszystkim babciom i dziadkom. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice uczniów.

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców z ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości.


                 Tekst: p. Hanna Zielińska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis