MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

DJO

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie w dniach 21-22 lutego obchodzony był Dzień Języka Ojczystego. Szóstoklasiści przygotowali plakaty, zachęcające do stosowania poprawnej polszczyzny. W każdej klasie zostały przeczytane krótkie dialogi , mówiące o właściwym używaniu form czasowników i rzeczowników. Ponadto uczniowie „gimnastykowali” swój język łamańcami językowymi oraz obejrzeli program telewizyjny z udziałem profesora Jana Miodka.

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis