NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Niezłomni

           1 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Społeczność szkoły poznawała trudną historię Polski Ludowej poprzez przygotowane gazetki, ukazujące  losy „Żołnierzy Niezłomnych”. W celu zobrazowania wieloletniego milczenia o tych bohaterach, tak jak niegdyś z kart historii, z wystawki zniknęły portrety „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w role partyzantów wcielili się szóstoklasiści, którzy ukryli  w budynku szkoły zdjęcia z gazetki. Uczniowie klas IV i V otrzymali instrukcje-zagadki i mieli za zadanie odnaleźć „Żołnierzy Wyklętych” i przywrócić pamięć o bohaterach polskiego podziemia. Nauka połączona z zabawą przyniosła oczekiwany efekt- odkrycie i poznanie przez uczniów postaci, które walczyły o wolność.

              Cała społeczność szkoły  uczestniczyła w apelu poświęconym „Żołnierzom Niezłomnym”,  podczas którego pani Dyrektor Ewa Ostrowska wyjaśniła skąd wzięły się nazwy „Żołnierze Wyklęci”, „Żołnierze Niezłomni” oraz przypomniała zawiłe losy partyzantów.  Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”,  Stefanii Firkowskiej ps. „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.  Przedstawiono prezentację multimedialną o „Żołnierzach Wyklętych” przygotowaną na zajęciach dodatkowych z historii przez szóstoklasistów. Uczniowie recytowali  wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne.

            Nad przygotowaniem i przebiegiem działań związanych z  obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czuwała pani Anna Kozłowska – koordynator realizowanego w szkole projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis