POECI DZIECIOM

KONKURS RECYTATORSKI

POECI DZIECIOM

PD

12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem Poeci dzieciom. Organizatorkami imprezy były: Ewa Ostrowska, Irena Kaczorowska, Beata Żujewska, Małgorzata Kawecka.

Główne cele konkursu to:

 • popularyzowanie poezji;

 • rozwijanie zdolności recytatorskich;

 • zainteresowanie uczniów poezją;

 • zachęcanie do występowania na scenie;

 • prezentacja umiejętności uczniów na forum szkoły;

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

  Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap polegał na wyłonieniu uczestników w eliminacjach wewnątrzklasowych. II etap - to konkurs szkolny, do którego przystąpiło 12 uczniów. Był on podzielony na 2 części:

                   1. Konkurs recytatorski dla oddziału przedszkolnego i klas I-III;

       2. Konkurs recytatorski dla klas IV-VI;

  Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze autorstwa różnych poetów. Jury oceniało uczestników według następujących kryteriów:

 • dobór tekstu;

 • pamięciowe opanowanie utworu;

 • interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

  Za każde kryterium przyznawano od 0 do 5 punktów.

  W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

  - Daria Morawska z oddziału przedszkolnego - I miejsce;

  - Sara Sumicka z klasy III – II miejsce;

  - Oliwia Sumicka z klasy I – III miejsce.

  Z klas IV-VI najlepszymi okazali się:

  - Maja Najmuła z klasy V – I miejsce;

  - Michał Krzemiński z klasy IV – II miejsce;

  - Karolina Jonczak z klasy IV – III miejsce.

  Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Na imprezie gościł zarówno humor, jak i nastrój podniosły. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Z pewnością można stwierdzić, iż wszystkie założone cele zostały osiągnięte.

                                                                                                          Irena Kaczorowska

                                                                                                           Beata Żujewska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis