WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.”wp

31 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Spotkanie było swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Tematem przewodnim wieczornicy była miłość do ojczyzny, ukazana przez pryzmat twórczości wieszczów narodowych: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, muzykę Chopina oraz doniosłe wydarzenia z historii Polski. W montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy szóstej starali się opowiedzieć o kondycji człowieka we współczesnym świecie i wartościach, jakie mu przyświecają.

wp2

Niezwykłym dopełnieniem wieczoru patriotycznego były występy zaproszonych muzyków: pana Piotra Lejbta – wokalistę i gitarzystę zespołu MUFA oraz Tomasza Kaczorowskiego – absolwenta naszej szkoły. Obecne na wieczornicy osoby nie kryły swojego wzruszenia. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska podziękowała uczniom klasy szóstej za „gawędę o miłości do Ojczyzny”, a nauczycielom, rodzicom, uczniom i absolwentom szkoły za obecność.

Tekst: p. Anna Kozłowska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis