II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 

„Kulturo narodowa-cudna twoja krasa Wszystkich nas urzekasz i wszystkich zapraszasz. Kulturo narodowa-ty cudna dziedzino dopóki Ty żyjesz naród nie zaginie.”

20170608 104339 001

8 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w II Regionalnym Konkursie Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek” pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 Przedszkolaki wystąpiły w przepięknych strojach ludowych i zatańczyły „Krakowiaka”.

Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz polskiego folkloru.  Dzieci miały doskonałą okazję poznania charakteru i dynamiki takich tańców narodowych jak polonez, krakowiak oraz trojak, szot, polka. Było barwnie, ciekawie i skocznie. Podczas prezentacji tańca nasze maluchy ujawniły swoje talenty i temperament muzyczny. Mali tancerze spełnili wszystkie kryteria oceny. Było to piękne widowisko. Wszyscy uhonorowani zostali przepięknymi, złotymi medalami oraz pamiątkowym dyplomami.

Prezentowane podczas konkursu tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski pozwalają dzieciom ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń.

Naszym przedszkolakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: p M. Kawecka

 

Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Sarnowie

sar

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.”

                                                                                             (Jan Paweł II)

5 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na Dzień Dziecka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki również umilili wizytę naszym gościom. Odważnie i wesoło zaśpiewały piosenkę pt. „Podajmy sobie ręce” i zatańczyły „Chocolate”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawami i otrzymały słodki poczęstunek. Najważniejszym celem naszego spotkania było budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie                                      i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc. Z doświadczenia i mądrości starszych ludzi korzystamy dzisiaj my, a w przyszłości pokolenie najmłodszych. To niezwykłe spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości i na długo pozostanie w ich pamięci.

Serdeczne podziękowania dla Pana prezesa fundacji SDS Ireneusza Kandrów                               oraz pracowników.

 

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis