WYCIECZKA DO OLSZTYNA

 

Szóstoklasiści w Olsztynie

olsztyn

                W dniu 23. 05.2017r. szóstoklasiści wyjechali na samodzielnie  zaplanowaną wcześniej wycieczkę do Olsztyna, z wychowawczynią M. Chmielewska i p. M.  Łaczkowską.

Głównym celem wyjazdu był Park Trampolin 7JumpPark , z nietypową lekcją wychowania fizycznego pod kierunkiem instruktorów oraz zaciekawienie nową formą aktywnego spędzania czasu.

Jednak największa atrakcją dla młodzieży okazała się sama podróż i zapoznanie z różnorodnymi środkami  transportu. Swoją wycieczkę rozpoczęli od dotarcia autobusem szkolnym do stacji PKP w Nidzicy ,a następnie dla wielu-pierwsza w życiu podróż pociągiem, autobusem komunikacji miejskiej i tramwajem. Szóstoklasiści uczyli się jak korzystać z biletomatów i rozkładów jazdy.

Młodzież zdała egzamin z samodzielności oraz odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania podczas wolnego czasu w Galerii Warmińskiej. Miłym zakończeniem wycieczki były pyszne lody na starówce w Olsztynie, a następnie powrót do domu nowoczesnym pociągiem.

Uczniowie mają  już w planach  kolejną wycieczkę  klasową , ale już jesienią
(w klasie siódmej !).

Tekst: Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis