ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

ZAK.ROK.17

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach Pani Dyrektor Ewa Ostrowska oraz Pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo dziękowały, gratulowały dobrych wyników w nauce i życzyły uczniom,
i nauczycielom udanych wakacji. 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis