ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
r17 18

4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie zabrzmiał pierwszy dzwonek, wzywający uczniów do apelu inaugurującego nowy rok szkolny 2017/2018. Pani dyrektor Ewa Ostrowska dokonała uroczystego otwarcia roku szkolnego, powitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszone osoby. W krótkim przemówieniu pani dyrektor poinformowała o zmianach, które zaszły w szkole w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Życzyła uczniom sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Głos zabrali również goście: pan Maciej Prażmo – Asystent Wójta Gminy Kozłowo oraz pani Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na krótkie spotkania organizacyjne. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej odprawionej w kościele w Zaborowie przez Proboszcza Parafii Sarnowo księdza Kazimierza Oziewicza. 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis