DZIEŃ UCZNIA

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

suw

Dnia 27.09.2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podczas głosowania wybraliśmy nowych członków oraz opiekuna, którym ponownie została pani Magdalena Łączkowska. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom z okazji Dnia Ucznia oraz sukcesów nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu. Podczas pierwszego spotkania SU przydzielono funkcje poszczególnym osobom i tak: Sylwia Kołodziejska (kl.VII) – została przewodniczącą, Łukasz Morawski (kl.VII)  zastępcą przewodniczącego, Adam Kołodziejski  (kl.VI) – skarbnikiem. Pozostali członkowie to: Aleksandra Łamejka (kl.VII), Paweł Żaglewski (kl.VI), Wojciech Sadza (kl. IV), Sara Sumicka (kl. IV), Zuzanna Sztraube (kl. IV), Martyna Rogozińska (kl. III).

27 września obchodzono w szkole również  Dzień Chłopaka.
DCH

 Upamiętniono również obchodzony 27 IX Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

 

dzień PPP

Filip Ludwiński (kl.VI) zaprezentował przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, ukazującą historię powstania i działalności Państwa Podziemnego, a uczniowie klasy VI  dopełnili opowieść kolegi swoimi plakatami. Cała społeczność szkoły obejrzała film pt. „Niezwyciężeni” przygotowany przez IPN.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis