DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Zaborowie 

DEN       

11 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, które przybyły na uroczystość, powitała pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Następnie pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo złożyła życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji          i obsługi. Wójt Gminy Kozłowo podziękowała za ogrom pracy wkładany  w kształcenie młodych pokoleń. 

Podczas części oficjalnej wyróżnionym nauczycielom zostały wręczone Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Swoją wdzięczność  za trud włożony w wychowanie, za dar nauki                       i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy wyrazili również uczniowie w krótkiej  część artystycznej "Lekcja wytrzymałości"  przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki pani Moniki Kwestarz.

Tekst: p. Monika Kwestarz


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis