BIJEMY REKORD Z WOŚP

Bijemy rekord z WOŚP

WOŚP rekord zd

W poniedziałek 16 października 2017r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie po raz trzeci podjęli próbę, by z uczestnikami akcji WOŚP w całej Polsce  pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

            W tym dniu przypada ,,Europejski Dzień  Przywracania Czynności Serca”- chcemy pokazywać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach). Akcja udowodniła, że uczniowie szkoły w Zaborowie potrafią przeprowadzić resuscytację i są gotowi nieść pomoc w nagłych wypadkach.

 W biciu rekordu aktywnie uczestniczyła młodzież z klas V-VII, łącznie 38 osób,wykorzystując 9 fantomów. Przygotowanie akcji nadzorowała Małgorzata Chmielewska, a w sprawnym przeprowadzeniu pomagały pani Irena Kaczorowska i opiekun SU Magdalena Łączkowska.

Cała akcja trwała 30 minut, poprzedzona krótkim instruktarzem nauczycieli była świetną zabawą, połączoną z nauką pierwszej pomocy i wspaniałą integracją  całej społeczności szkolnej.

Tekst: p. Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis