PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

PASOWANIE NA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

kl I
W dniu 25 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowała wychowawczyni klas I pani Monika Zięba . Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: wójt Gminy Kozłowo- Ewa Krzyżewska, pani Elżbieta Świgoń Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Dyrektor Szkoły pani Ewa Ostrowska, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów.

         Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się przywitaniem wszystkich przybyłych przez uczennicę klasy VII Dagmarę Żaglewską.

        Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Uczniowie zauroczyli  zebranych ciekawym układem tanecznym.

       Pani Dyrektor Ewa Ostrowska uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.” Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przewodnicząca klasowej rady rodziców wręczyła uczniom słodkie upominki. Dyrektor szkoły podziękowała uczniom za piękne przedstawienie oraz wychowawcy za przygotowanie uczniów i wspaniałą dekorację. Na koniec głos zabrała pani wójt Ewa Krzyżewska, która również pogratulowała uczniom  i życzyła  wielu sukcesów szkolnych.       

Tekst: Monika Zięba


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis