SKO w naszej szkole

Spotkanie SKO-wiczów

SKO 7 XI 2017

7 listopada powitaliśmy nowych członków Szkolnej Kasy Oszczędności. Pani Danuta Szymańska - dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie wręczyła im książeczki SKO wraz z upominkami. Opiekun SKO pani Hanna Zielińska przedstawiła zadania, jakie mają przed sobą SKO-wicze w ramach realizowanego w szkole projektu ,,Szkolna Kasa Oszczędności lekcją przedsiębiorczości i gospodarności". Kreatywności, a przede wszystkim systematyczności  w oszczędzaniu i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi, życzyła uczniom pani dyrektor Ewa Ostrowska.

 Tekst: Hanna Zielińska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis