UCZNIOWIE W DOMU SENIORA "NASZE ULESIE"

Lekcja wrażliwości w „Domu Seniora „Nasze Ulesie”

 DOM SENIORA

Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”. Znaczenie słów Ojca Świętego Jana Paweł II zrozumieli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, którzy 16 listopada 2017 roku odpowiedzieli na zaproszenie pani Justyny Dębskiej dyrektor Domu Seniora „Nasze Ulesie” i pod opieką pani dyrektor szkoły Ewy Ostrowskiej oraz pani Anny Kozłowskiej odwiedzili podopiecznych ośrodka.  Z okazji obchodzonego niedawno Narodowego Święta Niepodległości seniorzy obejrzeli przedstawienie przygotowane przez dzieci i nauczycieli szkoły w Zaborowie. Inscenizacja zobrazowała tragiczną sytuację osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej i losy Polaków żyjących w zniewolonym kraju, ich zrywy powstańcze i wreszcie dzień chwały, czyli 11 listopada 1918 roku. Entuzjazm wywołały pieśni patriotyczne zaśpiewane przez szkolny zespół wokalny. Uczniowie zwiedzili ośrodek w Ulesiu, a podczas poczęstunku  mieli okazję porozmawiać z osobami starszymi, które nie kryły radości i wzruszenia wywołanego ich wizytą.

Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis