DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Siódmoklasiści z wizytą w GOPS w Kozłowie

GOPS VII

21 listopada 2017 r. w Dniu Pracownika Socjalnego oraz Światowym Dniu Życzliwości siódmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie odwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Uczniowie wraz z wychowawcą w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli życzenia wszystkim pracownikom urzędu i wręczyli kwiaty. Młodzież w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku zdobyła wiedzę na temat  funkcjonowania urzędu, specyfiki pracy pracownika socjalnego, księgowej i kierownika. Uczniowie również podzielili się informacjami dotyczącymi swoich  zainteresowań i planów dotyczących wyboru przyszłych zawodów. Wizyta w GOPS dla siódmoklasistów była kolejnym, cennym doświadczeniem, które mogą wykorzystać planując swoją przyszłość.

Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis