PRZYWITANIE PANI DYREKTOR

Witamy na pokładzie!

10 lutego 2018 roku podczas szkolnego balu karnawałowego pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo oficjalnie przywitał panią Beatę Żujewską, która od 1 lutego pełni obowiązki dyrektora szkoły. W uroczystości uczestniczyli również: pan Jacek Jankowski Zastępca Wójta Gminy Kozłowo, pani Elżbieta Świgoń Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie oraz ksiądz Kazimierz Oziewicz Proboszcz Parafii w Sarnowie. Panią dyrektor Beatę Żujewską na „pokładzie szkoły” powitali również uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi.

powitanie 1

Pani Beacie Żujewskiej serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności oraz satysfakcji w sprawowaniu funkcji dyrektora.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis