Święto Narodowe Trzeciego Maja

„Witaj, majowa jutrzenko”

flaga


           27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pełniąca obowiązki dyrektora pani Beata Żujewska przypomniała, dlaczego warto pamiętać o wydarzeniu z 1791 roku. W inscenizacji „Sejmik uczniowski” piątoklasiści, przygotowani przez nauczycielkę języka polskiego - panią Annę Kozłowską, przedstawili społeczności szkolnej trudną i złożoną historię XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej oraz wyjaśnili, jakie znaczenie dla całego narodu miała i ma konstytucja. Podczas apelu uczniowie wysłuchali słuchowiska pt. „Ustawa rządowa” i zaśpiewali pieśń „Witaj majowa jutrzenko”. Następnie cała społeczność szkolna wyruszyła w biało-czerwonym marszu przez Zaborowo, aby w ten sposób uczcić 2 maja, czyli Dzień Flagi. Głośnym okrzykiem „100 lat Niepodległa!” uczniowie wyrazili dumę i radość, że mieszkają w wolnej Polsce.

               Anna Kozłowska

 

DZIEŃ ZIEMI 2018

            Z okazji Dnia Ziemi przypadającego 22 kwietnia , w naszej szkole podjęto działania mające na celu promowanie ekologicznych postaw.

Jak każdej wiosny wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zaopatrzeni w rękawiczki, sprzątali okolice szkoły i Zaborowa. Szczególnie dużo niechlubnych ,,pamiątek ‘’ –śmieci pozostawiają przejeżdżający kierowcy. Dzieci mają świadomość, że nie tylko zaszpecają one okolicę, ale stanowią duże zagrożenie dla zwierząt.

W dniu 23 kwietnia uczniowie przygotowywali specjalne EKOZNACZKI, na których umieszczali hasła i rysunki ekologiczne. Rozdawane one były następnego dnia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. W tym dniu starsi uczniowie czytali młodszym kolegom z kl. 0-III zagadki i ciekawostki ekologiczne.

            Podsumowaniem akcji była mini wystawa prac plastycznych, na których dzieci przedstawiały pomysły - Jak ratować naszą planetę?

                                                                              Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis