„Spotkanie z godnością i tolerancją”

„Spotkanie z godnością i tolerancją”

Oliwier

Szkoła wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, altruizmu, solidarności. Do jej podstawowych zadań należy również formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych.

9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyło się „Spotkanie z godnością i tolerancją”. Uczniowie klasy szóstej przypomnieli społeczności szkolnej znaczenia słów: godność, tolerancja, empatia, altruizm, szacunek. Dagmara Żaglewska (kl. VII) przedstawiła prezentację multimedialną o ks. Janie Twardowskim, poecie, który wielokrotnie podkreślał, że głównym celem pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. Duszpasterz z wielkim szacunkiem odnosił się do swoich najmłodszych czytelników, czyli dzieci. Ks. Jan Twardowski pracował z uczniami szkoły specjalnej, dlatego też na wniosek i z rąk dzieci otrzymał wspaniałe wyróżnienie – Order Uśmiechu.

Dopełnieniem prezentacji o duszpasterzu -poecie były wiersze: „Telefony” i „Wielkanocny pacierz” zaśpiewane przez szkolny zespół muzyczny. Twórczość ks. Jana Twardowskiego stanowi bogactwo wartości, dlatego też stała się punktem wyjścia do rozmów o godności, szacunku i tolerancji w obchodzonym w szkole Dniem Walki z Dyskryminacją Niepełnosprawności.

„Spotkanie z godnością i tolerancją” było podsumowaniem akcji charytatywnej, podczas której zbieraliśmy pieniądze na rower do rehabilitacji dla pięcioletniego Oliwiera, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Pełniąca obowiązki dyrektora - Beata Żujewska wręczyła mamie chłopca „dar serca”, czyli efekt szkolnej zbiórki. Cała społeczność szkoły w Zaborowie po raz kolejny udowodniła, że empatia, solidarność i ofiarność nie są jej obce.

                                                      Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis