ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy z ewakuacją dzieci 
z budynku

Dnia 16 maja 2018r. w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Wszystkie dzieci wraz z pracownikami bezpiecznie opuściły budynek placówki.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.

Alarm przeprowadzony został bardzo sprawnie. To była bardzo cenna nauka bezpiecznych zachowań.

Irena Kaczorowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis