WYCIECZKA DO OLSZTYNA

Wycieczka do Olsztyna  

      9 maja uczniowie klas I – III pod opieką nauczycielek: p. H. Zielińskiej, I. Kaczorowskiej, M. Zięby i D. Łąckiej pojechali na wycieczkę do Olsztyna. Wyjazd zaplanowano w ramach realizacji projektu ,,Zaprogramuj przyszłość”.

         Dzieci były w Planetarium, gdzie brały udział w seansie astronomicznym. Widok rozgwieżdżonego nieba wprawił je w zachwyt. Duże zainteresowanie wzbudziły objaśnienia różnych zjawisk astronomicznych.

wyć                   

           Wiedzę na temat historii naszego regionu dzieci zdobywały w Muzeum Warmii                   i Mazur. Dowiedziały się o dokonaniach najsłynniejszego mieszkańca olsztyńskiego zamku – Mikołaja Kopernika. Zobaczyły unikalną pamiątkę po jego pobycie – doświadczalną tablicę astronomiczną. Obejrzały też muzealne kolekcje z zakresu archeologii, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, kultury ludowej, sztuki dawnej i współczesnej.

         Wycieczka dostarczyła uczniom wielu wrażeń i była okazją do integrowania się zespołów klasowych.

                                                                                                 Hanna Zielińska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis