Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Aby zrealizować te cele dzieci z oddziału przedszkolnego w dniu 18 maja 2018r. odbyły bardzo interesującą wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Przedszkolaki zwiedziły budynki, dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka i policjanta. Zobaczyły, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaków, wejście do wozu strażackiego oraz przejażdżka samym wozem strażackim. W policji dzieciaki mogły zobaczyć sprzęt, który wykorzystują policjanci do swojej pracy: latarkę, lizak „stop”, kajdanki i pałkę policyjną. Podczas wycieczki miały możliwość obserwowania funkcjonariuszy w trakcie pracy oraz zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń komendy.

Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że te zawody bardzo im się podobają, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby pracować w Straży lub w Policji.

                                                                                                                                                                                                      Małgorzata Kawecka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis