Praca wre

Praca wre

rem

 

Uczniowie i nauczyciele mają wakacje, ale pracownicy obsługi Szkoły ciężko pracują. W Szkole trwają remonty (burzenie ścian, malowanie, wylewanie posadzek, modernizacja toalety). Wszystko to, by nasi milusińscy mieli nowy oddział przedszkolny. Dzięki przychylności Pana Wójta, od września w naszej Szkole będą funkcjonowały dwie grupy przedszkolne: 3- i 4- latki oraz 5- i 6- latki.

Skończą się również problemy z leżącymi na podłodze korytarza kurtkami, czapkami i szalikami, gdyż uczniowie klas I-VIII, od nowego roku szkolnego, będą mieli szatnię.

                                                                     tekst: Beata Żujewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis