Dąb Pamięci kapitana Leona Ciszewskiego.

„Katyń…Ocalić od zapomnienia”.

Dąb Pamięci kapitana Leona Ciszewskiego

tablica1

17 września 2018 roku słowa Feliksa Konarskiego: „Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy…” wybrzmiały i stały się rzeczywistością, ponieważ przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie został posadzony Dąb Pamięci. W ten sposób społeczność szkolna uhonorowała kapitana Leona Ciszewskiego zamordowanego przez NKWD w Bykowni
w roku 1940.         
przemowy            Podczas uroczystego apelu pani dyrektor Beata Żujewska odczytała treść Certyfikatu, potwierdzającego uczestnictwo placówki w programie edukacyjnym „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Parafiada od 2008 roku. Obecna na uroczystości pani Jolanta Borowiecka - wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie - podkreśliła, że tak doniosłe przedsięwzięcie jest doskonałym sposobem zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o Bohaterach zbrodni katyńskiej i poznawania historii przez pryzmat losów konkretnego człowieka. W swoim przemówieniu pan Jan Domański - członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie - po raz kolejny dał piękne świadectwo pamięci o ofiarach zbrodni z 1940 roku i poinformował zgromadzonych, że dzięki propagatorowi Światła Pamięci, panu Rafałowi Pyrze, w Grodnie przy grobie 13-letniego Tadeusza Jasińskiego została złożona biało-czerwona szarfa od uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 

pyra              

W krótkim programie artystycznym uczniowie przybliżyli tragiczne wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej w lesie katyńskim.

katyń

 

Następnie przemaszerowano do szkolnego miejsca pamięci. Proboszcz parafii w Turowie ksiądz Michał Bekisz poświęcił dąb oraz ziemię przywiezioną z miejsca kaźni Polaków.

sadzenie

Pani dyrektor Beata Żujewska, pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo oraz pan Jan Domański odsłonili pamiątkową tablicę ufundowaną przez panią Monikę Bober-Kuchtę.

dąb

 

Następnie posadzono Dąb Pamięci Leona Ciszewskiego. W apelu Pomordowanych oddano hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej i zapalono Światła Pamięci.         

meczyk

Tego dnia dla uczczenia 100-lecia niepodległości rozegrano mecz „Orły” Janowiec Kościelny kontra SP Zaborowo.

Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis