WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

REKODZIEŁO

W 22 maja 2015 r. Terapeutka i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzili w Szkole Podstawowej w Zaborowie warsztaty rękodzieła. Zajęcia przeznaczone były dla babć, dziadków
i wnuków. Dzięki warsztatom uczestnicy poznali technikę wykonywania kwiatów z bibuły. Celem zajęć było integrowanie międzypokoleniowe osób starszych i młodego pokolenia oraz aktywizacja społeczna.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis