ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

zakoń. 2015

26 czerwca 2015 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach
Pani Dyrektor Ewa Ostrowska życzyła uczniom i nauczycielom udanych, bezpiecznych wakacji.                        
        Tego dnia szkołę pożegnali uczniowie klasy szóstej, gdyż od września rozpoczną naukę w gimnazjum. Absolwenci złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Zgodnie z tradycją szkolną poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili szóstoklasiści: Michał Niedziela, Wiktoria Godleś, Wiktoria Golon przekazał sztandar nowemu chorążemu- Jakubowi Sztraube, a insygnia pocztu sztandarowego asyście- Karolinie Kosewskiej
i Darii Szymańskiej.
Następnie absolwenci zaprezentowali pożegnalny program artystyczny,

który przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Pani Moniki Kwestarz.
        Pani Bożena Osik z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wręczyła Pani Dyrektor CERTYFIKAT „ETYCZNEJ SZKOŁY”, jako efekt realizacji projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Podczas apelu, w krótkim przemówieniu, Pani Iwona Bojanowska Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie wraz z Panią Marią Piasecką Prezesem Zarządu BS w Nidzicy podziękowały za współpracę w ramach działalności SKO i wręczyły nagrody najsystematyczniej oszczędzającym uczniom.