NASZE ZDROWIE W KROPLI WODY

        Nasze zdrowie w kropli wody!

kropla wody

            W środę 26 października podsumowaliśmy pierwszy etapu szkolnego konkursu Nasze zdrowie w kropli wody. Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów picie wody i jest jednym z elementów realizacji programu Trzymaj Formę!

Przez pięć dni uczniowie-kontrolerzy sprawdzali systematyczność picia wody wśród uczniów poszczególnych klas od I do VI. Okazało się, że najbardziej woda smakuje uczniom klasy II (80 %).W tym dniu odbyły się również pogadanki na temat zalet picia wody i nowej piramidy zdrowia. Informacje te uczniom przekazały: szkolna pielęgniarka Pani Grażyna Kaczmarczyk oraz nauczycielka przyrody Pani Małgorzata Chmielewska.

Miejmy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły dobre nawyki dotyczące zdrowego stylu życia wprowadzą w życie codzienne i sami będą propagować w swoim otoczeniu.

Tekst: p. Małgorzata Chmielewska

 

ŚLUBOWANIE

Ślubowanie pierwszoklasistów

slubowanie16

27 października 2016r. do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie dołączyło 14 pierwszoklasistów. Recytowaniem wierszy, śpiewaniem piosenek, tańcem, a także prezentacją zdobytych wiadomości, uczniowie  udowodnili, iż wiedzą, jak należy wypełniać uczniowskie obowiązki, uczyć się pilnie, szanować innych, pomagać słabszym. Pierwszoklasiścizłożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie zostali pasowani na uczniów przez Panią Dyrektor Ewę Ostrowską. Gratulacje i życzenia w imieniu swoim i Pana Wójta Jacka Jankowskiego złożyła pierwszakom i ich rodzicom  Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Uczniowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy i upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów.

Tekst: p. Irena Kaczorowska

 

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM!

,,Podziel się posiłkiem- zdrowym posiłkiem!”

POSIŁEK

W dniu 21 października w Szkole im. Orła Białego  w Zaborowie w ramach obchodów Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem i  Dnia Walki z Ubóstwemi realizacji programu ,, Trzymaj Formę!”  uczniowie ze Szkolnego Koła PCK wraz  z opiekunem Małgorzata Chmielewską zorganizowali i przeprowadzili akcję pod hasłem ,, Podziel się posiłkiem –zdrowym posiłkiem!

Akcję poprzedziła zbiórka owoców i warzyw, które następnie posłużyły do zrobienia pysznych wieloowocowych sałatek i szaszłyków. Uczennice klasy szóstej przygotowały również pożywne sałatki warzywne. W przeddzień akcji uczniowie klasy piątej przygotowali plakaty z hasłami i wierszykami o tematyce zdrowotnej. Akcję wspomogła Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, poprzez zakupienie jednorazowych sztućców, tacek i kubeczków. Członkowie SK PCK przygotowali stanowisko, na którym można było zaopatrzyć się w zdrowe, drugie śniadanie i jednocześnie wspomóc bardziej potrzebujących.

Cała społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w akcję, dlatego przebiegła ona sprawnie i efektywnie. Takie działania uczą uczniów bezinteresownego dzielenia się z innymi tym, co mają. Dzieci wzbogacają również swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się.

Tekst: Małgorzata Chmielewska - opiekun SK PCK

 

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W KOZŁOWIE

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W KOZŁOWIE

           Z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 X 1773 r. uchwałą sejmową została powołana Komisja Edukacji Narodowej, która przeprowadziła dogłębne zmiany w oświacie. Jej działalność stała się podwaliną pod budowę nowoczesnego szkolnictwa. Współcześnie, na pamiątkę powołania pierwszego ministerstwa oświaty publicznej, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto państwowe popularnie zwane Dniem Nauczyciela.                                                                              DEN rozpoczęcie                

              

13 października 2016 roku w Domu Kultury w Kozłowie odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Zaborowie. Akademię rozpoczęło wprowadzenie sztandarów przez poczty sztandarowe szkół z: Zaborowa, Kozłowa, Szkotowa i Rogoża i wspólne zaśpiewanie hymnu państwowego.                                                                                                            Wszystkie osoby, które przybyły na uroczystość, powitała pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

nagrody wójta

Następnie pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo złożył życzenia wszystkim nauczycielom, emerytowanym pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi. Wójt Gminy Kozłowo podziękował za ogrom pracy wkładany w kształcenie młodych pokoleń. 

nagrody dyr 2

Podczas części oficjalnej wyróżnionym nauczycielom zostały wręczone nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

przemówienia

W tym szczególnym dniu serdeczne życzenia złożyli pedagogom również: pani Alicja Eidtner Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie, pani Elżbieta Świgoń Kierownik Gminnego Centrum Opieki Społecznej w Kozłowie, pani Małgorzata Krzyżewska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, pan Szymon Bartosiak Prezes PCK w Nidzicy oraz Dziekan Dekanatu Kozłowo ksiądz kanonik Józef Stroński. 

czasy stanisławowskie

Swoją wdzięczność  za trud włożony w wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy wyrazili również uczniowie. W części artystycznej została zaprezentowana krótka scenka, nawiązująca do XVIII w. i powołania KEN oraz przedstawienie, ukazujące „dylematy” współczesnych nauczycieli.

pokój nauczycielski

Uczniowie podziękowali pedagogom piosenką Anny Jantar „Za każdy uśmiech twój” oraz energetyzującym twistem w wykonaniu najmłodszych dzieci.

śpiew i zyczenia

Część artystyczną uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: pani Hanny Zielińskiej, pani Anny Kozłowskiej, pani Magdaleny Łączkowskiej, pani Ireny Kaczorowskiej.    

twist

Uroczystość zakończył poczęstunek zrobiony przez pracowników i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie.             

       Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Kozłowie dopełnił występ kabaretu „Kaczki z Nowej Paczki”, który przyjechał na zaproszenie Urzędu Gminy w Kozłowie.

Tekst: Anna Kozłowska

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wybieramy Samorząd Uczniowski!

sam ucz

Dnia 30.09.2016 odbył się w naszej szkole „Dzień Samorządności” . Tego dnia uczniowie dokonali wyborów nowego składu Samorządu Uczniowskiego na kadencję 2016/2017.

W skład SU wchodzą: Sylwia Kołodziejska, Zuzanna Sztarube, Sara Sumicka, Dagmara Żaglewska, Maciej Żaglewski, Roksana Ładzińska, Agata Jabłonowska, Paweł Żaglewski, Wojciech Sadza.

Wybory kandydatów poprzedziła prezentacja kandydatów na forum szkolnych w dniu wyborów oraz kampania wyborcza na 2 tygodnie przed wyborami. Uczniowie przygotowali plakaty, ulotki, piosenki, skecze. Społeczność szkolna deklaruje swoją współpracę z Samorządem Uczniowskim – opiekunem została Magdalena Łączkowska.

Tekst: p. M. Łączkowska

 

JAKI ZAWÓD WYBIORĘ W PRZYSZLOŚCI?

Kim będę, gdy dorosnę?

strażak L

W trakcie tygodniowych zajęć, związanych z bezpieczeństwem, dzieci z oddziału przedszkolnego spotkały się z policjantem, strażakiem – ratownikiem i pielęgniarką szkolną. Dzięki tym spotkaniom przedszkolaki: poznały ciężką i odpowiedzialną pracę ludzi, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa. W trakcie spotkań dzieci dowiedziały się ciekawych rzeczy związanych pracą zawodową poszczególnych osób, poznały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze oraz zostały zaznajomione z zakazami dotyczącymi postępowania przeciwpożarowego. Przedszkolaki usłyszały również w jakich okolicznościach można wzywać poszczególne jednostki ratunkowe i utrwaliły numery alarmowe. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenia jakim dysponują policjanci i strażacy. Duża część przedszkolaków postanowiła w przyszłości wybrać zawód policjanta lub strażaka. 

pip

Pani pielęgniarka zademonstrowała dzieciom akcesoria medyczne i niektóre proste zabiegi, np. założenie opatrunku, a nawet mierzenie ciśnienia. Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby maluchy nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Poprzez realizację podjętych działań w naszym oddziale przedszkolnym uczymy dzieci samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.   

Serdecznie dziękujemy p. Przemysławowi Rychcik z KPP w Nidzicy, p. Krzysztofowi Lewikowskiemu z KPPSP w Nidzicy oraz p. Grażynie Kaczmarczyk za bardzo ciekawe i pouczające lekcje, które na pewno pozostaną dzieciom na długo w pamięci.

                                                                                   Tekst p. M. Kawecka

 

UCZYMY OSZCZĘDNOŚCI

Uczymy się oszczędności.

sko 1

28 września 2016r. odbyło się, pierwsze w nowym roku szkolnym, spotkanie członków Szkolnej Kasy Oszczędności. Obecna na nim pani Danuta Szymańska, dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie, wręczyła Podziękowania dla naszej szkoły za udział w III edycji programu TalentowiSKO oraz za wkład w krzewienie idei oszczędzania wśród uczniów. Nowi członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności  otrzymali książeczki SKO. Opiekun SKO pani Hanna Zielińska przedstawiła zaplanowane na bieżący rok szkolny działania. Życzenia wytrwałości w oszczędzaniu złożyła eskaowiczom dyrektor szkoły, pani Ewa Ostrowska.

Tekst: p. H. Zielińska

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Wizyta Mrówki w ramach akcji „ Bezpieczna droga do szkoły”.

MROWKA

We wrześniu w ramach akcji „ Bezpieczna droga do szkoły ”naszą szkołę odwiedziła Mrówka  ze sklepu w Nidzicy. Razem z policjantami Mrówka opowiedziała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły. Celem tej wizyty była poprawa bezpieczeństwa na drodze wśród wszystkich pierwszoklasistów. Każde dziecko otrzymało odblask
z wizerunkiem Mrówki.

Tekst: p. I. Kaczorowska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis