DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

Msza

       30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodzono
XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem
„RODZINA – DOM – OJCZYZNA”.

       Na uroczystość, poprzedzoną mszą świętą, przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz zaproszeni goście, wśród których był pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo, pan Jacek Jankowski zastępca Wójta Gminy Kozłowo oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, Oddziału Banku Spółdzielczego w Kozłowie, przedstawiciele PCK w Nidzicy oraz Rodziny Katyńskiej w Olsztynie. Pełniąca obowiązki dyrektora pani Beata Żujewska przywitała wszystkich zgromadzonych.

śsz

 

       Przygotowany na tę okazję program artystyczny, tradycyjnie w naszej szkole, składał się z dwóch części. Pierwsza była krótkim nawiązaniem do mijającej w tym roku ósmej rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem Hanny Zielińskiej i Magdaleny Łączkowskiej przedstawili historię godła Polski, recytowali wiersze o symbolach narodowych i zaśpiewali piękne, nastrojowe piosenki.
Podczas apelu nasza nauczycielka pani Małgorzata Chmielewska otrzymała z rąk pana Szymona Bartosiaka i pani Anny Łączkowskiej ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK II STOPNIA przyznaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża. 

DNN

       Druga część uroczystości to występy poszczególnych klas związane z hasłem tegorocznych Dni Rodziny. Były wiersze, piosenki, układy taneczne i humorystyczna scenka pt. ,,W rodzinie jak w kinie”. Dzieci z oddziału przedszkolnego, w regionalnych strojach, zachwyciły wykonaniem warmińskiego szota.

piknik dr

 

         W przygotowanie obchodów Święta Szkoły i Dni Rodziny z zaangażowaniem włączyła się Rada Rodziców, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Zaplanowany piknik rodzinny upłynął w miłej atmosferze. Słoneczna pogoda sprzyjała wspólnemu grillowaniu.

Tekst: Hanna Zielińska

Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Aby zrealizować te cele dzieci z oddziału przedszkolnego w dniu 18 maja 2018r. odbyły bardzo interesującą wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Przedszkolaki zwiedziły budynki, dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka i policjanta. Zobaczyły, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaków, wejście do wozu strażackiego oraz przejażdżka samym wozem strażackim. W policji dzieciaki mogły zobaczyć sprzęt, który wykorzystują policjanci do swojej pracy: latarkę, lizak „stop”, kajdanki i pałkę policyjną. Podczas wycieczki miały możliwość obserwowania funkcjonariuszy w trakcie pracy oraz zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń komendy.

Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że te zawody bardzo im się podobają, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby pracować w Straży lub w Policji.

                                                                                                                                                                                                      Małgorzata Kawecka

KILOMETRY DOBRA

KILOMETRY DOBRA

km

       W maju społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie wzięła udział w międzynarodowej kampanii dobroczynnej pod hasłem KILOMETRY DOBRA – zostań mistrzem świata w dobroci.

         Przez zbiórkę pieniędzy chcieliśmy wesprzeć Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy – na modernizację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie. Nasza szkoła zebrała
192 cm. monet jednozłotowych.

         Cieszymy się, że dzięki nam przybędą nowe „Kilometry Dobra”.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

KORNEL MAKUSZYŃSKI

pas czyt

Dnia 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie, w którym występowała Wróżka, Książka, Kot w butach i Krasnale. Dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając je.

Uczniowie klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a Pani dyrektor B. Żujewska dokonała pasowania każdego z uczniów.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i zakładki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek.

I wreszcie przyszedł czas na wypożyczenie książek. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.

                                                           Irena Kaczorowska

WYCIECZKA DO OLSZTYNA

Wycieczka do Olsztyna  

      9 maja uczniowie klas I – III pod opieką nauczycielek: p. H. Zielińskiej, I. Kaczorowskiej, M. Zięby i D. Łąckiej pojechali na wycieczkę do Olsztyna. Wyjazd zaplanowano w ramach realizacji projektu ,,Zaprogramuj przyszłość”.

         Dzieci były w Planetarium, gdzie brały udział w seansie astronomicznym. Widok rozgwieżdżonego nieba wprawił je w zachwyt. Duże zainteresowanie wzbudziły objaśnienia różnych zjawisk astronomicznych.

wyć                   

           Wiedzę na temat historii naszego regionu dzieci zdobywały w Muzeum Warmii                   i Mazur. Dowiedziały się o dokonaniach najsłynniejszego mieszkańca olsztyńskiego zamku – Mikołaja Kopernika. Zobaczyły unikalną pamiątkę po jego pobycie – doświadczalną tablicę astronomiczną. Obejrzały też muzealne kolekcje z zakresu archeologii, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, kultury ludowej, sztuki dawnej i współczesnej.

         Wycieczka dostarczyła uczniom wielu wrażeń i była okazją do integrowania się zespołów klasowych.

                                                                                                 Hanna Zielińska

ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy z ewakuacją dzieci 
z budynku

Dnia 16 maja 2018r. w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Wszystkie dzieci wraz z pracownikami bezpiecznie opuściły budynek placówki.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.

Alarm przeprowadzony został bardzo sprawnie. To była bardzo cenna nauka bezpiecznych zachowań.

Irena Kaczorowska

„Spotkanie z godnością i tolerancją”

„Spotkanie z godnością i tolerancją”

Oliwier

Szkoła wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, altruizmu, solidarności. Do jej podstawowych zadań należy również formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych.

9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyło się „Spotkanie z godnością i tolerancją”. Uczniowie klasy szóstej przypomnieli społeczności szkolnej znaczenia słów: godność, tolerancja, empatia, altruizm, szacunek. Dagmara Żaglewska (kl. VII) przedstawiła prezentację multimedialną o ks. Janie Twardowskim, poecie, który wielokrotnie podkreślał, że głównym celem pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. Duszpasterz z wielkim szacunkiem odnosił się do swoich najmłodszych czytelników, czyli dzieci. Ks. Jan Twardowski pracował z uczniami szkoły specjalnej, dlatego też na wniosek i z rąk dzieci otrzymał wspaniałe wyróżnienie – Order Uśmiechu.

Dopełnieniem prezentacji o duszpasterzu -poecie były wiersze: „Telefony” i „Wielkanocny pacierz” zaśpiewane przez szkolny zespół muzyczny. Twórczość ks. Jana Twardowskiego stanowi bogactwo wartości, dlatego też stała się punktem wyjścia do rozmów o godności, szacunku i tolerancji w obchodzonym w szkole Dniem Walki z Dyskryminacją Niepełnosprawności.

„Spotkanie z godnością i tolerancją” było podsumowaniem akcji charytatywnej, podczas której zbieraliśmy pieniądze na rower do rehabilitacji dla pięcioletniego Oliwiera, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Pełniąca obowiązki dyrektora - Beata Żujewska wręczyła mamie chłopca „dar serca”, czyli efekt szkolnej zbiórki. Cała społeczność szkoły w Zaborowie po raz kolejny udowodniła, że empatia, solidarność i ofiarność nie są jej obce.

                                                      Anna Kozłowska

Święto Narodowe Trzeciego Maja

„Witaj, majowa jutrzenko”

flaga


           27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pełniąca obowiązki dyrektora pani Beata Żujewska przypomniała, dlaczego warto pamiętać o wydarzeniu z 1791 roku. W inscenizacji „Sejmik uczniowski” piątoklasiści, przygotowani przez nauczycielkę języka polskiego - panią Annę Kozłowską, przedstawili społeczności szkolnej trudną i złożoną historię XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej oraz wyjaśnili, jakie znaczenie dla całego narodu miała i ma konstytucja. Podczas apelu uczniowie wysłuchali słuchowiska pt. „Ustawa rządowa” i zaśpiewali pieśń „Witaj majowa jutrzenko”. Następnie cała społeczność szkolna wyruszyła w biało-czerwonym marszu przez Zaborowo, aby w ten sposób uczcić 2 maja, czyli Dzień Flagi. Głośnym okrzykiem „100 lat Niepodległa!” uczniowie wyrazili dumę i radość, że mieszkają w wolnej Polsce.

               Anna Kozłowska

 

DZIEŃ ZIEMI 2018

            Z okazji Dnia Ziemi przypadającego 22 kwietnia , w naszej szkole podjęto działania mające na celu promowanie ekologicznych postaw.

Jak każdej wiosny wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zaopatrzeni w rękawiczki, sprzątali okolice szkoły i Zaborowa. Szczególnie dużo niechlubnych ,,pamiątek ‘’ –śmieci pozostawiają przejeżdżający kierowcy. Dzieci mają świadomość, że nie tylko zaszpecają one okolicę, ale stanowią duże zagrożenie dla zwierząt.

W dniu 23 kwietnia uczniowie przygotowywali specjalne EKOZNACZKI, na których umieszczali hasła i rysunki ekologiczne. Rozdawane one były następnego dnia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. W tym dniu starsi uczniowie czytali młodszym kolegom z kl. 0-III zagadki i ciekawostki ekologiczne.

            Podsumowaniem akcji była mini wystawa prac plastycznych, na których dzieci przedstawiały pomysły - Jak ratować naszą planetę?

                                                                              Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis