NIE STÓJ OBOJĘTNIE! RATUJ ŻYCIE!

KONKURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

pck

Dnia 29.09.2015r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas 0- III pod hasłem
„Pomaganie obowiązkiem jest, nie stój obojętnie, zrób dobry gest” realizowany w ramach projektu pt. „W Zaborowie bieg po zdrowie” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Fundusze na nagrody oraz wykorzystany sprzęt sportowy i materiały profilaktyczne pochodziły również z w/w projektu.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki: Hanna Zielińska, Irena Kaczorowska, Małgorzata Chmielewska i Anna Kozłowska.

Celem konkursu było kształtowanie u uczniów i ich rodziców umiejętności udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Ponadto uwrażliwienie młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy.

Konkurs poprzedził pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów klasy VI pod kierunkiem strażaka, ratownika medycznego p. Krzysztofa Lewikowskiego. Uczniowie pozorowali sytuacje zagrożenia życia: krwawienie z nosa i omdlenie, złamanie kończyny dolnej, zadławienie. Wzorcowo zaprezentowali pierwszą pomoc: od prawidłowego wezwania pomocy, zachowania w razie utraty przytomności do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

W konkursie wiedzy i umiejętności praktycznych wzięły udział trzy drużyny złożone
z uczniów klas 0-III i ich rodziców. Rywalizacja zespołowa była zarazem sprawdzianem wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się
w różnych sytuacjach.

Drużyny oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Bożena Judycka - sekretarz Gminy Kozłowo, p. Elżbieta Świgoń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz p. Krzysztof Lewikowski - strażak PSP w Nidzicy, ratownik medyczny.

Zwycięska drużyna to Mali Ratownicy: Bartosz Urban, Martyna Rogozińska, Filip Kowalik, Sara Sumicka wspierani przez rodzica – p. Monikę Kowalik.

Laureaci konkursu, jak i pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy. Upominki wręczono również uczniom klasy VI zaangażowanym
w przygotowanie scenek.

Tekst:
p.Irena Kaczorowska,
p.Hanna Zielińska

SPRZĄTANIE ŚWIATA

,,Sprzątanie Świata” w Zaborowie

sprzatanie świata

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata”.

W dniu 23 września uczniowie klas IV-VI w ramach godzin wychowawczych i przyrody wyruszyli porządkować tereny przy drogach, prowadzących
w kierunku Pielgrzymowa (kl. V), Zalesia (kl. V) i Szyman (kl. IV). Kolejnego dnia w sprzątanie Zaborowa i okolicznego lasu włączyli się najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich, sprzyjającej pogodzie,
,,sprzątające ekipy” odniosły ekologiczny sukces - uczniowie wzmacniali swoją postawę proekologiczną, a Zaborowo i jego okolice stały się jeszcze ładniejsze.

oprac. Małgorzata Chmielewska

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Gminne rozgrywki Turnieju Orlika o Puchar Premiera

15 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych eliminacjach Turnieju Orlika o Puchar Premiera.

W rozgrywkach w kategorii młodsi chłopcy i dziewczęta uczestniczyły drużyny ze szkoły z Kozłowa, Waśniewa i Zaborowa.

Eliminacje odbyły się na boisku orlik przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kozłowie. Rywalizacja pomiędzy drużynami była bardzo zacięta. Chłopcy i dziewczęta ze szkoły w Zaborowie, mimo że w końcowym rezultacie ulegli przeciwnikom, mogą być z siebie dumni, bo walczyli
do końca zawzięcie i fair play.

Orlik
 

Naszą szkołę reprezentowali chłopcy i dziewczęta z klasy piątej
i czwartej.

Składy drużyn:

Chłopcy( III miejsce )

1.Łukasz Morawski

2.Filip Klimczak

3. Hubert Lipiński

4.Sebastian Szymański

5. Daniel Rogoziński

6. Aleksander Marcinkowski

7. Krzysztof Sadza

8.Filip Frąckiewicz

Dziewczęta (II miejsce)

1.Aleksandra Łamejka

2. Sylwia Kołodziejska

3. Julia Rogozińska

4. Maria Sowińska

5. Emilia Klimczak

6.Dagmara Żaglewska

7.Karolina Kowalska

8. Oliwia Świerk

          oprac. Małgorzata Chmielewska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

rozpoczęcie

1 września 2015 r. uczestniczyliśmy w inauguracji nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Podczas apelu Pani Dyrektor Ewa Ostrowska przywitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Kozłowie. Pani Dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom radości oraz wytrwałości w nowym roku szkolnym 2015/2016.

DOŻYNKI

Święto plonów

dożynki

30 sierpnia 2015 r. uczniowie klasy trzeciej: Julia Fabisiak, Filip Kowalik wraz z wychowawczynią Panią Ireną Kaczorowską oraz poczet sztandarowy w składzie: Karolina Kosewska, Daria Szymańska, Jakub Sztraube pod opieką Pani Dyrektor Ewy Ostrowskiej i Pani Anny Kozłowskiej reprezentowali społeczność naszej szkoły na Gminnych Dożynkach w Kozłowie. Zgodnie z tradycją dzieci przekazały Gospodarzom Święta Plonów kosz wypełniony darami natury. Największe w roku święto rolników to ukoronowanie ich całorocznej pracy, dlatego ważne jest, by uczniowie uczestniczyli w tak pięknym święcie ludowym, gdyż stanowi ono część tradycji naszego kraju.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

zakoń. 2015

26 czerwca 2015 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach
Pani Dyrektor Ewa Ostrowska życzyła uczniom i nauczycielom udanych, bezpiecznych wakacji.                        
        Tego dnia szkołę pożegnali uczniowie klasy szóstej, gdyż od września rozpoczną naukę w gimnazjum. Absolwenci złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Zgodnie z tradycją szkolną poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili szóstoklasiści: Michał Niedziela, Wiktoria Godleś, Wiktoria Golon przekazał sztandar nowemu chorążemu- Jakubowi Sztraube, a insygnia pocztu sztandarowego asyście- Karolinie Kosewskiej
i Darii Szymańskiej.
Następnie absolwenci zaprezentowali pożegnalny program artystyczny,

który przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Pani Moniki Kwestarz.
        Pani Bożena Osik z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wręczyła Pani Dyrektor CERTYFIKAT „ETYCZNEJ SZKOŁY”, jako efekt realizacji projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Podczas apelu, w krótkim przemówieniu, Pani Iwona Bojanowska Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie wraz z Panią Marią Piasecką Prezesem Zarządu BS w Nidzicy podziękowały za współpracę w ramach działalności SKO i wręczyły nagrody najsystematyczniej oszczędzającym uczniom.

WYCIECZKI

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

W maju i czerwcu uczyliśmy się poprzez zwiedzanie, doświadczanie i przeżywanie,
a wszystko za sprawą wycieczek organizowanych w naszej szkole. Odwiedziliśmy:

- „Pasiekę Tkaczuk” w Grzegórzkach

miód

- Źródła Łyny

łyna

- Toruń

toruń

- Olsztyn

teatr

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis