BIJEMY REKORD Z WOŚP

Bijemy rekord z WOŚP

WOŚP rekord zd

W poniedziałek 16 października 2017r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie po raz trzeci podjęli próbę, by z uczestnikami akcji WOŚP w całej Polsce  pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

            W tym dniu przypada ,,Europejski Dzień  Przywracania Czynności Serca”- chcemy pokazywać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach). Akcja udowodniła, że uczniowie szkoły w Zaborowie potrafią przeprowadzić resuscytację i są gotowi nieść pomoc w nagłych wypadkach.

 W biciu rekordu aktywnie uczestniczyła młodzież z klas V-VII, łącznie 38 osób,wykorzystując 9 fantomów. Przygotowanie akcji nadzorowała Małgorzata Chmielewska, a w sprawnym przeprowadzeniu pomagały pani Irena Kaczorowska i opiekun SU Magdalena Łączkowska.

Cała akcja trwała 30 minut, poprzedzona krótkim instruktarzem nauczycieli była świetną zabawą, połączoną z nauką pierwszej pomocy i wspaniałą integracją  całej społeczności szkolnej.

Tekst: p. Małgorzata Chmielewska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Zaborowie 

DEN       

11 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, które przybyły na uroczystość, powitała pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Następnie pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo złożyła życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji          i obsługi. Wójt Gminy Kozłowo podziękowała za ogrom pracy wkładany  w kształcenie młodych pokoleń. 

Podczas części oficjalnej wyróżnionym nauczycielom zostały wręczone Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Swoją wdzięczność  za trud włożony w wychowanie, za dar nauki                       i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy wyrazili również uczniowie w krótkiej  część artystycznej "Lekcja wytrzymałości"  przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki pani Moniki Kwestarz.

Tekst: p. Monika Kwestarz

DZIEŃ UCZNIA

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

suw

Dnia 27.09.2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podczas głosowania wybraliśmy nowych członków oraz opiekuna, którym ponownie została pani Magdalena Łączkowska. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom z okazji Dnia Ucznia oraz sukcesów nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu. Podczas pierwszego spotkania SU przydzielono funkcje poszczególnym osobom i tak: Sylwia Kołodziejska (kl.VII) – została przewodniczącą, Łukasz Morawski (kl.VII)  zastępcą przewodniczącego, Adam Kołodziejski  (kl.VI) – skarbnikiem. Pozostali członkowie to: Aleksandra Łamejka (kl.VII), Paweł Żaglewski (kl.VI), Wojciech Sadza (kl. IV), Sara Sumicka (kl. IV), Zuzanna Sztraube (kl. IV), Martyna Rogozińska (kl. III).

27 września obchodzono w szkole również  Dzień Chłopaka.
DCH

 Upamiętniono również obchodzony 27 IX Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

 

dzień PPP

Filip Ludwiński (kl.VI) zaprezentował przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, ukazującą historię powstania i działalności Państwa Podziemnego, a uczniowie klasy VI  dopełnili opowieść kolegi swoimi plakatami. Cała społeczność szkoły obejrzała film pt. „Niezwyciężeni” przygotowany przez IPN.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata w Zaborowie

 ss

            W dniach 13-14 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie wraz z nauczycielami włączyli się do ogólnopolskiej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” .

W tym roku  przebiegła ona pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce".

Najmłodsze dzieci z klas 0-III zaopatrzone w rękawiczki porządkowały obszar wokół szkoły oraz  wieś Zaborowo. Ich starsi koledzy posprzątali teren przy drogach prowadzących do miejscowości Pielgrzymowo i Cebulki oraz część pobliskiego lasu najczęściej odwiedzanego podczas szkolnych zajęć terenowych.

W tym roku przede wszystkim grzybiarze pozostawili w lesie dużo niechlubnych śladów swojej obecności.

Mam nadzieję, że nasi uczniowie, uczestnicząc aktywnie w tej akcji, utrwalą w sobie dobre nawyki i będą propagować je w  najbliższym otoczeniu.

PAMIETAJMY!  W LESIE JESTEŚMY TYLKO GOŚĆMI!

p. Małgorzata Chmielewska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
r17 18

4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie zabrzmiał pierwszy dzwonek, wzywający uczniów do apelu inaugurującego nowy rok szkolny 2017/2018. Pani dyrektor Ewa Ostrowska dokonała uroczystego otwarcia roku szkolnego, powitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszone osoby. W krótkim przemówieniu pani dyrektor poinformowała o zmianach, które zaszły w szkole w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Życzyła uczniom sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Głos zabrali również goście: pan Maciej Prażmo – Asystent Wójta Gminy Kozłowo oraz pani Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na krótkie spotkania organizacyjne. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej odprawionej w kościele w Zaborowie przez Proboszcza Parafii Sarnowo księdza Kazimierza Oziewicza. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

ZAK.ROK.17

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach Pani Dyrektor Ewa Ostrowska oraz Pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo dziękowały, gratulowały dobrych wyników w nauce i życzyły uczniom,
i nauczycielom udanych wakacji. 

WYCIECZKA W GÓRY

Zwiedzamy Polskę!

W dniach 8-9 czerwca 2017 r.  uczniowie klas IV-VI zwiedzali Polskę podczas dwudniowej wycieczki.  Długa podróż nie odebrała chęci i sił do poznawania bogactwa naszego narodowego dziedzictwa. 

W PODRÓŻY

w podróży

DĄB BARTEK

Dąb Bartek

KIELCE

Kielce

CHĘCINY

Chęciny

NA SZLAKU

na szlaku

KLASZTOR TRZECH KRZYŻY

klasztor trzech krzyży

ŁYSOGÓRY

Łysogóry

HUTA SZKLANA

Huta Szklana


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis