DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieski
dzień papieski i adopcja

23 października 2017 roku w naszej szkole upamiętniliśmy wspaniałego Polaka - Jana Pawła II. Uczniowie klas: IV, VI i VII pod kierunkiem pani Dyrektor Ewy Ostrowskiej przygotowali apel, podczas którego całej społeczności szkolnej przypomnieli drogę, jaką przebył Karol Wojtyła – drogę do prawdziwej świętości. W październiku w sposób szczególny pamiętamy również o misjonarzach i ich ciężkiej, ale pełnej miłości, i ofiarności posłudze na misjach. Nasza szkoła postanowiła wesprzeć Papieskie Dzieło Misyjne, dlatego włączyliśmy się do programu Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego „Adopcja na Odległość”. Dzięki zebranym przez nas pieniądzom możemy zapewnić jeden rok nauki dziecku w Ugandzie, bo jak powiedział święty Jan Bosko: „od­ro­bina dob­ra wszys­tko naprawi.”  

BIJEMY REKORD Z WOŚP

Bijemy rekord z WOŚP

WOŚP rekord zd

W poniedziałek 16 października 2017r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie po raz trzeci podjęli próbę, by z uczestnikami akcji WOŚP w całej Polsce  pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

            W tym dniu przypada ,,Europejski Dzień  Przywracania Czynności Serca”- chcemy pokazywać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach). Akcja udowodniła, że uczniowie szkoły w Zaborowie potrafią przeprowadzić resuscytację i są gotowi nieść pomoc w nagłych wypadkach.

 W biciu rekordu aktywnie uczestniczyła młodzież z klas V-VII, łącznie 38 osób,wykorzystując 9 fantomów. Przygotowanie akcji nadzorowała Małgorzata Chmielewska, a w sprawnym przeprowadzeniu pomagały pani Irena Kaczorowska i opiekun SU Magdalena Łączkowska.

Cała akcja trwała 30 minut, poprzedzona krótkim instruktarzem nauczycieli była świetną zabawą, połączoną z nauką pierwszej pomocy i wspaniałą integracją  całej społeczności szkolnej.

Tekst: p. Małgorzata Chmielewska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Zaborowie 

DEN       

11 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, które przybyły na uroczystość, powitała pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Następnie pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo złożyła życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji          i obsługi. Wójt Gminy Kozłowo podziękowała za ogrom pracy wkładany  w kształcenie młodych pokoleń. 

Podczas części oficjalnej wyróżnionym nauczycielom zostały wręczone Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Swoją wdzięczność  za trud włożony w wychowanie, za dar nauki                       i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy wyrazili również uczniowie w krótkiej  część artystycznej "Lekcja wytrzymałości"  przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki pani Moniki Kwestarz.

Tekst: p. Monika Kwestarz

DZIEŃ UCZNIA

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

suw

Dnia 27.09.2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podczas głosowania wybraliśmy nowych członków oraz opiekuna, którym ponownie została pani Magdalena Łączkowska. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom z okazji Dnia Ucznia oraz sukcesów nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu. Podczas pierwszego spotkania SU przydzielono funkcje poszczególnym osobom i tak: Sylwia Kołodziejska (kl.VII) – została przewodniczącą, Łukasz Morawski (kl.VII)  zastępcą przewodniczącego, Adam Kołodziejski  (kl.VI) – skarbnikiem. Pozostali członkowie to: Aleksandra Łamejka (kl.VII), Paweł Żaglewski (kl.VI), Wojciech Sadza (kl. IV), Sara Sumicka (kl. IV), Zuzanna Sztraube (kl. IV), Martyna Rogozińska (kl. III).

27 września obchodzono w szkole również  Dzień Chłopaka.
DCH

 Upamiętniono również obchodzony 27 IX Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

 

dzień PPP

Filip Ludwiński (kl.VI) zaprezentował przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, ukazującą historię powstania i działalności Państwa Podziemnego, a uczniowie klasy VI  dopełnili opowieść kolegi swoimi plakatami. Cała społeczność szkoły obejrzała film pt. „Niezwyciężeni” przygotowany przez IPN.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata w Zaborowie

 ss

            W dniach 13-14 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie wraz z nauczycielami włączyli się do ogólnopolskiej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” .

W tym roku  przebiegła ona pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce".

Najmłodsze dzieci z klas 0-III zaopatrzone w rękawiczki porządkowały obszar wokół szkoły oraz  wieś Zaborowo. Ich starsi koledzy posprzątali teren przy drogach prowadzących do miejscowości Pielgrzymowo i Cebulki oraz część pobliskiego lasu najczęściej odwiedzanego podczas szkolnych zajęć terenowych.

W tym roku przede wszystkim grzybiarze pozostawili w lesie dużo niechlubnych śladów swojej obecności.

Mam nadzieję, że nasi uczniowie, uczestnicząc aktywnie w tej akcji, utrwalą w sobie dobre nawyki i będą propagować je w  najbliższym otoczeniu.

PAMIETAJMY!  W LESIE JESTEŚMY TYLKO GOŚĆMI!

p. Małgorzata Chmielewska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
r17 18

4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie zabrzmiał pierwszy dzwonek, wzywający uczniów do apelu inaugurującego nowy rok szkolny 2017/2018. Pani dyrektor Ewa Ostrowska dokonała uroczystego otwarcia roku szkolnego, powitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszone osoby. W krótkim przemówieniu pani dyrektor poinformowała o zmianach, które zaszły w szkole w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Życzyła uczniom sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Głos zabrali również goście: pan Maciej Prażmo – Asystent Wójta Gminy Kozłowo oraz pani Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na krótkie spotkania organizacyjne. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej odprawionej w kościele w Zaborowie przez Proboszcza Parafii Sarnowo księdza Kazimierza Oziewicza. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

ZAK.ROK.17

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach Pani Dyrektor Ewa Ostrowska oraz Pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo dziękowały, gratulowały dobrych wyników w nauce i życzyły uczniom,
i nauczycielom udanych wakacji. 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis