WYCIECZKA W GÓRY

Zwiedzamy Polskę!

W dniach 8-9 czerwca 2017 r.  uczniowie klas IV-VI zwiedzali Polskę podczas dwudniowej wycieczki.  Długa podróż nie odebrała chęci i sił do poznawania bogactwa naszego narodowego dziedzictwa. 

W PODRÓŻY

w podróży

DĄB BARTEK

Dąb Bartek

KIELCE

Kielce

CHĘCINY

Chęciny

NA SZLAKU

na szlaku

KLASZTOR TRZECH KRZYŻY

klasztor trzech krzyży

ŁYSOGÓRY

Łysogóry

HUTA SZKLANA

Huta Szklana

WYCIECZKA DO OLSZTYNA

 

Szóstoklasiści w Olsztynie

olsztyn

                W dniu 23. 05.2017r. szóstoklasiści wyjechali na samodzielnie  zaplanowaną wcześniej wycieczkę do Olsztyna, z wychowawczynią M. Chmielewska i p. M.  Łaczkowską.

Głównym celem wyjazdu był Park Trampolin 7JumpPark , z nietypową lekcją wychowania fizycznego pod kierunkiem instruktorów oraz zaciekawienie nową formą aktywnego spędzania czasu.

Jednak największa atrakcją dla młodzieży okazała się sama podróż i zapoznanie z różnorodnymi środkami  transportu. Swoją wycieczkę rozpoczęli od dotarcia autobusem szkolnym do stacji PKP w Nidzicy ,a następnie dla wielu-pierwsza w życiu podróż pociągiem, autobusem komunikacji miejskiej i tramwajem. Szóstoklasiści uczyli się jak korzystać z biletomatów i rozkładów jazdy.

Młodzież zdała egzamin z samodzielności oraz odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania podczas wolnego czasu w Galerii Warmińskiej. Miłym zakończeniem wycieczki były pyszne lody na starówce w Olsztynie, a następnie powrót do domu nowoczesnym pociągiem.

Uczniowie mają  już w planach  kolejną wycieczkę  klasową , ale już jesienią
(w klasie siódmej !).

Tekst: Małgorzata Chmielewska

II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 

„Kulturo narodowa-cudna twoja krasa Wszystkich nas urzekasz i wszystkich zapraszasz. Kulturo narodowa-ty cudna dziedzino dopóki Ty żyjesz naród nie zaginie.”

20170608 104339 001

8 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w II Regionalnym Konkursie Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek” pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 Przedszkolaki wystąpiły w przepięknych strojach ludowych i zatańczyły „Krakowiaka”.

Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz polskiego folkloru.  Dzieci miały doskonałą okazję poznania charakteru i dynamiki takich tańców narodowych jak polonez, krakowiak oraz trojak, szot, polka. Było barwnie, ciekawie i skocznie. Podczas prezentacji tańca nasze maluchy ujawniły swoje talenty i temperament muzyczny. Mali tancerze spełnili wszystkie kryteria oceny. Było to piękne widowisko. Wszyscy uhonorowani zostali przepięknymi, złotymi medalami oraz pamiątkowym dyplomami.

Prezentowane podczas konkursu tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski pozwalają dzieciom ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń.

Naszym przedszkolakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: p M. Kawecka

 

Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Sarnowie

sar

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.”

                                                                                             (Jan Paweł II)

5 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na Dzień Dziecka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki również umilili wizytę naszym gościom. Odważnie i wesoło zaśpiewały piosenkę pt. „Podajmy sobie ręce” i zatańczyły „Chocolate”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawami i otrzymały słodki poczęstunek. Najważniejszym celem naszego spotkania było budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie                                      i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc. Z doświadczenia i mądrości starszych ludzi korzystamy dzisiaj my, a w przyszłości pokolenie najmłodszych. To niezwykłe spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości i na długo pozostanie w ich pamięci.

Serdeczne podziękowania dla Pana prezesa fundacji SDS Ireneusza Kandrów                               oraz pracowników.

 

 

Angielski w piosence

Angielski w piosence

Dnia 1 czerwca 2017 roku uczniowie V i VI klasy z naszej szkoły uczestniczyli w XIV Przeglądzie Piosenki Angielskiej „Z piosenką przez świat” w Kozłowie.

W tym roku tematem przewodnim konkursu była piosenka filmowa. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piosenkę i taniec finałowy z bardzo popularnego w latach 80 - tych filmu „Dirty Dancing”.

Konkurs był ogromnie ekscytujący. Nasza grupa zajęła II miejsce w kategorii klas 4-6 .

Tekst: p. M. Łączkowska

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.”wp

31 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Spotkanie było swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Tematem przewodnim wieczornicy była miłość do ojczyzny, ukazana przez pryzmat twórczości wieszczów narodowych: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, muzykę Chopina oraz doniosłe wydarzenia z historii Polski. W montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy szóstej starali się opowiedzieć o kondycji człowieka we współczesnym świecie i wartościach, jakie mu przyświecają.

wp2

Niezwykłym dopełnieniem wieczoru patriotycznego były występy zaproszonych muzyków: pana Piotra Lejbta – wokalistę i gitarzystę zespołu MUFA oraz Tomasza Kaczorowskiego – absolwenta naszej szkoły. Obecne na wieczornicy osoby nie kryły swojego wzruszenia. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska podziękowała uczniom klasy szóstej za „gawędę o miłości do Ojczyzny”, a nauczycielom, rodzicom, uczniom i absolwentom szkoły za obecność.

Tekst: p. Anna Kozłowska

 

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DR1

       30 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodzono XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

       Na uroczystość, poprzedzoną mszą świętą, przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz goście z Urzędu Gminy w Kozłowie i instytucji współpracujących ze szkołą, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

       Przygotowany na tę okazję program artystyczny składał się z dwóch części. Pierwsza część była krótkim nawiązaniem do mijającej w tym roku siódmej rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem Hanny Zielińskiej przedstawili historię godła Polski, recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę o symbolach narodowych.

       Druga część uroczystości to występy poszczególnych klas, na które złożyły się wiersze, piosenki, układy taneczne i humorystyczna scenka pt. ,,Mamy samochwały”.

dr2

W ten słoneczny dzień odbyło się  również wspólne grillowanie i rodzinne zawody sportowe. Ciepłą atmosferę i dobrą organizację obchodów Dni Rodziny zapewniło ogromne zaangażowanie Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska składając życzenia wszystkim zgromadzonym na uroczystości,  podziękowała również  Radzie Rodziców i instytucjom z powiatu nidzickiego: Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy, Nadleśnictwu Nidzica, Urzędowi Gminy w Kozłowie, za wsparcie finansowe tegorocznych obchodów Dni Rodziny.

         

 tekst: p. Hanna Zielińska

 

Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych w Zaborowie

Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych w Zaborowie

łączenie

23 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych pod hasłem „-Kto ty jesteś? – Polak mały!”. Przystąpiło do niego 18 uczniów ze szkół podstawowych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz IV-VI. Uczniowie rozwiązywali test, dotyczący historii Orła Białego, barw biało-czerwonych oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. Ponadto uczestnicy musieli wykazać się znajomością „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” oraz najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski. Jury w składzie: pani Anna Latek-Lejbt, pani Anna Kozłowska i pan Piotr Sowiński wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii:

Kategoria I
I miejsce - Klaudia Sobczak  z Zespołu Szkół w Rogożu

II miejsce – Konrad Klimek z Zespołu Szkół w Rogożu

III miejsce – Alicja Urban ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Kategoria II

I miejsce – Renata Borkowska z Zespołu Szkół w Rogożu

II miejsce – Agata Chojnacka z Zespołu Szkół w Rogożu

III miejsce – Milena Marcjanik Zespół Szkół w Szkotowie

Nagrody wręczyły laureatom: pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo  oraz pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły w Zaborowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, którego szkolnym koordynatorem jest pani Anna Kozłowska.

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.
                                Kornel Makuszyński

pp

Dnia 12 maja 2017 r. w  Szkole Podstawowej w Zaborowie nastąpiło uroczyste  pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej dzieci z klasy I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do czytania  i wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i o co one ich proszą. Nowi czytelnicy odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość tytułów bajek i baśni. Udowodnili również, że znają już cały alfabet i sami mogą czytać książki.

Po takim wprowadzeniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste zobowiązanie czytelnicze. Nasi nowi czytelnicy otrzymali ręcznie wykonane zakładki do książki i drobne upominki. Klasa V specjalnie na tą okazję wykonała  tort książkowy.

Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice, których dzieci zaprosiły na uroczystość. Na koniec Pani dyrektor Ewa Ostrowska podziękowała wszystkim za wspólnie spędzony czas, pogratulowała zwycięzcom konkursów czytelniczych w klasach I- VI, wręczyła dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursów czytelniczych w poszczególnych klasach:

Klasa I „Przygody Koziołka Matołka”

 I miejsce gr II - Bartosz Urban, Karolina Fabisiak, Aleksander  Grymkowski,  Jakub Borek

Klasa II „Szewczyk Dratewka”

I miejsce gr I – Alicja Urban, Anna Golon, Maja Marcinkowska

Klasa III „Przygody Kubusia Puchatka”

I miejsce – Kamila Sobotka

Klasa IV „Wspomnienie niebieskiego mundurka”

I miejsce Maria Kowalska

Klasa V „Przygody Tomka Sawyera”

I miejsce – Aleksander Marcinkowski

Klasa VI „Sposób na Alcybiadesa”

I miejsce – Dagmara Żaglewska

                                                                  Tekst: Ewa Ostrowska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis