Godziny otwarte nauczycieli

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/2019

L.p

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Agnieszka Hinburg

wtorek

13:35-14:20

2.

Ewa Wysocka

wtorek

13:35-14:20

3.

Hanna Zielińska

wtorek

10:50-11:30

4.

Anna Kozłowska

wtorek

9:50-10:35

5.

Monika Kwestarz

wtorek

9:20-9:50

6.

Zbigniew Czechowski

wtorek

7:30-8:00

7.

Barbara Olszewska

wtorek

7:30-8:00

8.

Irena Kaczorowska

środa

8:55-9:40

9.

Ks. Michał Bekisz

środa

12:35-13:20

10.

Magdalena Łączkowska

środa

8:55-9:40

11.

Małgorzata Kawecka

czwartek

9:50-10:35

12.

Małgorzata Chmielewska

czwartek

11:45-12:30

13.

Monika Zięba

czwartek

12:35-13:20

14.

Sabina Żebrowska

czwartek

12:00-12:30

15.

Małgorzata Radzymińska

piątek

7:30-8:00


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis