Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018

Rada Rodziców

Nazwisko i imię

Funkcja

Granica Jadwiga

Przewodniczący

Nowak Magdalena

Wiceprzewodniczący

Ewa Golon

Sekretarz

Ludwińska Joanna

Skarbnik

Morawska Renata

Członek

Szymańska Dorota

Członek

Nowosielska Marta

Członek

Nowosielska Sylwia Członek

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis