Biblioteka

BIBLIOTEKA CZYNNA

2017/2018

Poniedziałek:  kl. I   godz. 10.30 – 10.50

                      kl. II  godz. 9.35 – 9.45

                                          

Wtorek:  kl. III  godz. 9.35 – 9.45

               kl. VI   godz. 10.30 – 10.50

               kl. VII godz. 11.35 – 11.45

 

Czwartek: kl. IV   godz. 9.35 – 9.45

                 kl. V    godz. 8.45 – 8.50

                                       

WYDARZENIA

bibli

       Dnia   19 kwietnia 2016r. uczniowie klasy II i V wraz ze swoimi opiekunkami  Panią Moniką Ziębą i Panią Małgorzatą Chmielewską uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie.  Celem  zajęć było zapoznanie uczniów  z biblioteką i jej księgozbiorem, promowanie czytania książek i dbania o nie, wyrabianie  u dzieci  nawyków korzystania z biblioteki już od najmłodszych lat.                                                                                                      W trakcie spotkania dzieci z zainteresowaniem obejrzały prezentację nt. historii książki, zapoznały się z regulaminem biblioteki, ogólnymi zasadami wypożyczania książek, dowiedziały się, co trzeba zrobić, żeby zostać  czytelnikiem, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie książek i  poprawne zachowanie się w bibliotece- czytelni.   
Takie spotkania pokazują dzieciom, że w bibliotece  nie tylko można czytać i wypożyczać książki, ale świetnie się bawić  i że stworzenie  przyjaznej  i serdecznej atmosfery  ma bardzo ważny  wpływ na pierwsze kontakty z biblioteką.

   Na pamiątkę dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia,  otrzymały kolorowe zakładki  do książek. Opuściły  bibliotekę  z uśmiechem na twarzach i obiecały, że będą odwiedzać bibliotekę i wypożyczać książki.

Tekst: p. Monika Zięba


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis