NAUKA ZDALNA 3.04.2020 - KLASY VII-VIII

KLASA VII

MATEMATYKA

Zadanie 1 poziom D podpunkt a, b, c strona 265

 

GODZINA WYCHOWAWCZ

Rozma on-line godzina 12:00. Do usłyszenia.

 

CHEMIA

Temat: Wiązanie jonowe.

 1. Obejrzyj film pod adresem

https://www.youtube.com/watch?v=G24B3X7wvy8

 1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika .
 2. Napisz w zeszycie na czym polega wiązanie jonowe, co to jest jon, jak powstają jony?
 3. Przeanalizuj przykłady z podręcznika strony 124, 125. 

 

BIOLOGIA

Temat : Choroby i higiena układu oddechowego .

1.Zapoznaj się z tematem z podręcznika , strony 144- 148

2. Zapoznaj się z tematem „ Profilaktyka chorób układu oddechowego „ dostępnym pod tym adresem

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DEE4nvMPm

3. Porównaj wydajność oddychania płucnego i brzusznego- ćwiczenie .

Co będzie potrzebne- twoja osoba.

Instrukcja

 1. Weź głęboki wdech, rozciągając w miarę możliwości tylko górną część klatki piersiowej. Zaraz po tym krzyknij jak najgłośniej.
 2. Weź głęboki wdech „do brzucha”, posługując się w miarę możliwości tylko przeponą. Zaraz po tym krzyknij jak najgłośniej.
 3. Powtórz czynności 2‑3 razy i porównaj głośność wydawanego dźwięku.

Wypisz w zeszycie Czynniki zewnętrzne wpływające na stan i funkcjonowanie układu oddechowego

4.Wykonaj zadania w ćwiczeniu.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Present Perfect utrwalamy wiadomości, wypełnij kartę pracy

https://www.liveworksheets.com/xp1594ki

 

KLASA VIII

CHEMIA

Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

 1. Zapoznaj się szczegółowo z tematem, zwłaszcza z tabelą porównującą ze strony 132.
 2. Rozwiąż w zeszycie zadania 1,2,3,4 strona 133
 3. Dla chętnych zadanie 5 strona 133

 

BIOLOGIA

Temat ; Zależności miedzy organizmami. Konkurencja.

1 Zapoznaj się z tematem z podręcznika strony 93-96.

2. Wykorzystaj e-materiał dostępny pod adresem

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj

skorzystaj tylko z informacji dotyczących konkurencji

3. Napisz w zeszycie:

- co to jest konkurencja ?

- na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa na przykładzie dziuplaków ?

- na czym polega konkurencja międzygatunkowa na dowolnym przykładzie ?

 

MATEMATYKA

Zadania umieściłam do wykonania w poniedziałek na e podręcznikach Termin wykonania 03.04.2020r.

 

WF

Dziś ostatnia moja prośba o zalogowanie się na epodreczniki.pl i zapoznanie się z udostępnionym materiałem,, Ruch to zdrowie” oraz wykonanie krótkiego testu sprawdzającego (nie przesyłajcie na skrzynkę dowodów pracy-nauczyciele mają podgląd na platformie!).

Zachęcam do regularnych ćwiczeń , dziś możecie popracować nad brzuszkiem. Skorzystajcie z poniższej propozycji na miarę swoich możliwości:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRK0NOZlXI&t=25s

 

JĘZYK ANGIELSKI

Przygotowanie do egzaminu, karta pracy, udostępniona również na email

https://www.liveworksheets.com/ts112601uh

 

JĘZYK POLSKI

Temat: Utrwalenie wiadomości o wypowiedzeniach.

Materiały udostępnione w e-podręczniku. Czas wykonania do 7 kwietnia 2020 r. (wtorek).

 

NAUKA ZDALNA 3.04.2020 - KLASY IV-VI

KLASA IV

JĘZYK POLSKI

Temat: Czytamy legendę "Jurata, królowa Bałtyku".

Zadanie

Przeczytaj legendę "Jurata, królowa Bałtyku" ze stron 172-173 podręcznika.

Następnie odpowiedz na pytania 1,4/173

 

WF

Alfabet ćwiczeń - ćwiczenia M do S

 

JĘZYK ANGIELSKI

E lekcja na platformie epodreczniki.pl

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

Dzień dobry, dziś godzina z wychowawcą. Odchodzimy od komputerów, laptopów,i tp. i wędrujemy do kuchni. Proszę przygotować swój ulubiony prosty deser, najlepiej bez pieczenia (można z rodzeństwem, babcią ) , a następnie poczęstować rodziców i wszystkich domowników; ja również chętnie się poczęstuję - oczywiście wirtualnie. Proszę o zdjęcia na tel. lub pocztę. Niektóre osoby zapytam o przepis... Macie cały weekend na to zadanie. Pozdrawiam serdecznie wychowawca.

WF

Dziś ostatnia moja prośba o zalogowanie się na epodreczniki.pl i zapoznanie się z udostępnionym materiałem,, Ruch to zdrowie” oraz wykonanie krótkiego testu sprawdzającego (nie przesyłajcie na skrzynkę dowodów pracy-nauczyciele mają podgląd na platformie!).

Zachęcam do regularnych ćwiczeń , dziś możecie popracować nad brzuszkiem. Skorzystajcie z poniższej propozycji na miarę swoich możliwości:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRK0NOZlXI&t=25s

 

KLASA V

JĘZYK POLSKI

Temat: Utrwalamy zasady ortograficzne-pisownia wyrazów z "ż" i "rz".

 

Materiały udostępnione w e-podręczniku. Wykonujecie do wtorku 7.04.2020 r.

 

WF

Dziś ostatnia moja prośba o zalogowanie się na epodreczniki.pl i zapoznanie się z udostępnionym materiałem,, Ruch to zdrowie” oraz wykonanie krótkiego testu sprawdzającego (nie przesyłajcie na skrzynkę dowodów pracy-nauczyciele mają podgląd na platformie!).

Zachęcam do regularnych ćwiczeń , dziś możecie popracować nad brzuszkiem. Skorzystajcie z poniższej propozycji na miarę swoich możliwości:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRK0NOZlXI&t=25s

 

KLASA VI

PLASTYKA

 Podręcznik do plastyki „Do dzieła!” –Temat: Poznaję i zwiedzam. Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu. Przeczytaj i wykonaj ćwiczenie ze strony 56.  

 

JĘZYK POLSKI

  Temat: Sztuka glośnego czytania: "Poradnik dobrych manier".     

Zadanie

Doskonalimy technikę czytania.  W tym celu przeczytaj głośno, pamiętając o znakach przestankowych,  tekst "Poradnik dobrych manier" ze str. 153-154 podręcznika.

 

MATEMATYKA

Zadania do wykonania przesłałam na e podręcznikach. Termin wykonania 07.04.2020r.

 

 

NAUKA ZDALNA 3.04.2020 - KLASY I-III

KLASA I

Język polski:

Zapamiętaj g należy do spółgłosek i oznaczamy je kolorem niebieskim. Napisz palcem po strzałkach litery G i g pisane, następnie napisz te litery palcem na stoliku.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 s.36.

Przeczytaj tekst o dziewczynkach s.38 podręcznik. Naucz się czytać 3 pierwszych zdań tego tekstu.

Matematyka:

Wykonaj polecenia: Zrób dwa kroki do przodu, trzy do tyłu, ręce w górę, na boki, do tyłu- klaśnięcie. Zwrot w prawo i pięć kroków do przodu, zwrot w lewo i dwa kroki do przodu. Dwa obroty wokół własnej osi w lewo i trzy w prawo.

Otwórz podręcznik do matematyki s.36.Zwróć uwagę na ilustrację. Następnie policz zwierzęta ,które na niej występują.

Ułóż ustnie tekst zadania o mrówkach i biedronkach. Rozwiąż zadanie w zeszycie.

Przyroda:

Poproś rodzica o przeczytanie informacji zawartych w prezentacji nt. ptaków przylatujących do Polski na wiosnę.

Postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji.

Ptaki powracające na wiosnę do Polski:

1. BOCIAN BIAŁY

Bocian biały był dawniej uważany za zwiastuna szczęścia. Żywi się nie tylko żabami (wbrew przekonaniu żabami raczej niechętnie) ale również owadami, i drobnymi ssakami. Poluje głównie na łąkach. Gnieździ się: na kominach, starych stodołach             i słupach elektrycznych. Jedna para zajmuje jedno gniazdo przez wiele lat. Przed odlotem na zimę bociany zbierają się w tak zwane sejmiki.

2. JASKÓŁKA

Jaskółka oknówka jest łatwa do rozpoznania po białym kuprze. Występuje najczęściej     w pobliżu wód, na wsiach i także w miastach. Gniazduje w koloniach na budynkach (pod stropami lub we wnękach okiennych) i skalnych ścianach. Gniazdo ulepione z gliny lub błota. Budowa gniazda trwa około dwóch tygodni. W maju samica składa 4-6 jaj. Późną jesienią gromadzą się w stada i odlatują do Afryki. Młode oknówki osiedlają się bardzo blisko swojego miejsca urodzenia.

3. SZPAK

Szpak jest bardzo pospolitym, dosyć małym ptakiem. W szacie spoczynkowej jego tułów i głowa usiane są białawymi kropkami. Żeruje głównie na ziemi poszukując różnych owadów, a później owoców, ale w miastach szpaki także przestawiają się na odpadki. Jego śpiew często złożony jest z naśladownictwa głosów innych ptaków. Występuje na obrzeżach lasów, pojedynczych drzewach, parkach i ogrodach. Gniazduje w dziuplach i skrzynkach lęgowych. Na dnie układa suche gałęzie i pióra. W maju Samica składa 3-6 jasnoniebieskich jaj. Odlatują między wrześniem ,a listopadem, ale miejskie populacje często zimują w Polsce.

4. SKOWRONEK

Skowronek polny jest najliczniejszym ptakiem pól i łąk .Masywny z białym brzuchem     i krótkim, grubym dziobem. Zaraz po powrocie z zimowiska skowronki łączą się w pary. Samce śpiewają od wschodu do zachodu słońca wznosząc się w locie. Gniazdo jest to dołek w ziemi wyłożony trawą i końskim włosiem. Samica składa 4-5 jaj. Po 10 dniach od wyklucia młode umieją latać i zbierać pokarm, a ich rodzice przystępują do drugiego lęgu, a potem nawet i do trzeciego. Skowronki żywią się owadami, roślinami i nasionami.

5. ŻURAW

Żuraw jest dużym ptakiem. Gniazduje na terenach podmokłych, często w lasach. Żeruje na wilgotnych łąkach, także na polach. Duże gniazdo buduje z mchów, zeschłej trzciny i trawy na podwyższeniu terenu, często otoczone jest płytką wodą. Żuraw żywi się drobnymi gryzoniami, owadami, robakami a także jagodami i młodymi pędami roślin, nasionami. Podczas całego roku żurawie wydają charakterystyczny, bardzo głośny głos. Na przełomie października i listopada zbierają się na noclegowiskach liczących nawet kilka tysięcy osobników . Później ptaki wspólnie odlatują na zimowisko.

JĘZYK NIEMIECKI

Zadanie 1 Proszę wykonać rysunek do zdania: Ich male und zeichne gern.

                 (Ja chętnie maluję i rysuję)

Zadanie 2 Obejrzyj kolejną baśń Braci Grimm i opowiedz jej treść rodzicom.

Miłej pracy!

KLASA II

Edukacja polonistyczna -

Temat: Dbamy o honor.

 1. Kolejność wydarzeń w opowiadaniu „Pesteczka” – rozwijanie umiejętności porządkowania, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia w przepisywaniu (ćw. pol. – społ. s. 64).
 2. Mam odwagę się przyznać – ćwiczenia ortograficzne i słownikowe (ćw. pol. – społ. S. 65).
 3. Dzieci zapisują zdania w zeszycie i uzupełniają kończąc wyrazami : honor, bohaterstwo.
  1. a)Jarek zachował się jak prawdziwy…………………. .
  2. b)Wykazał się…………………. .
  3. c)Kasia przyznała się do winy, więc zachowała się…………. .
  4. d)Kiedy idę do dentysty, zachowuje się jak prawdziwy……………. .
 4. Dyktando obrazkowe – wyrazy z h, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol. – społ. S. 65). Dzieci czytają informacje Zapamiętaj! Przepisują wyrazy z h do zeszytów.

Edukacja matematyczna-

Temat: Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60, typu 21+ 30 =. C.d.

 1. Dodawanie w zakresie 60- wykonanie obliczeń według podanego wzoru, dobieranie działań w pary (ćw..mat. – przyr. s.37).
 2. Zadanie dodatkowe (utrwalające ) ćw. mat. –przyr. s.77. 

 

KLASA III

Edukacja polonistyczna

Temat: Powtórzenie materiału z gramatyki.

 1. Wykonaj ćw. na stronie 52-53

Edukacja matematyczna

Temat: Zadania różne- powtórzenie.

 1. Rozwiąż zadania- karty pracy wysłane droga elektroniczną.

Edukacja techniczna

Temat: Serowe fantazje.

 1. Wykonaj: serowe koreczki- skorzystaj z przepisów znajdujących się w książce kucharskiej. 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Przypominamy dni tygodnia; video

https://www.youtube.com/watch?v=MEWyhzMS560

Czynności w ciągu dnia ; video

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

Pomyśl w jakie dni wykonujesz które czynności

NAUKA ZDALNA 3.04.2020 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zadanie dla 5, 6 – latków

 1. Załóż hodowlę rzeżuchy.

https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk

 1. Słuchaj i rysuj po śladzie ( karta pracy, cz.3, s.60 ).
 2. Pokoloruj rysunki kwiatów. ( kata pracy, cz.3,s. 59)
 3. Rysuj szlaczki po śladach, a potem samodzielnie ( karta pracy, cz.3, s. 61)

Teraz się trochę rozruszaj. Do ćwiczeń będzie Ci potrzebna stara gazeta.

 1. Połóż gazetę na podłodze. Przeskakuj przez nią z jednej strony na drugą.
 2. Zwiń gazetę w rulonik. Przekładaj ją przez nogę , raz prawą , raz lewą.
 3. Zrób z gazety kulkę . Podrzucaj ją i chwytaj. Możesz urozmaicić ćwiczenie. Przed chwytaniem kulki klaśnij lub zrób obrót.
 4. Połóż kulkę z gazety na głowie i pospaceruj po pokoju. Spróbuj zrobić przysiad, tak żeby kulka nie spadła na podłogę.
 5. Rozwiń kulkę. Porwij gazetę na małe kawałki. Połóż je na dłoni. Spróbuj zdmuchiwać kulki z dłoni.

Zadanie dla 3, 4 – latków

1) Pobawcie się w zabawę ruchową: "Sprytny kotek". Mamusia/tatuś przywiąże długi szalik do dwóch krzeseł, a waszym zadaniem będzie przejście pod nim tak, aby go nie dotknąć. Jeśli będziecie mieć ochotę mamusia możne przywiązywać go coraz niżej i niżej. Będzie to świetna zabawa i ...gimnastyka!

2) Posłuchajcie bajki: "Mały Miś i pomocne dłonie" w wykonaniu misiowego wujka Macieja Barańskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=IMCsTfyTdWE&fbclid=IwAR3cu9iIe4l01EV36prAYCrWrZU2dQsJdkWJu-5Lb_HtiSaELNDjpZ265-8

NAUKA ZDALNA 2.04.2020 - KLASY VII-VIII

KLASA VII

JĘZYK NIEMIECKI

Obejrzyj prezentacje na e-podręczniku, tytuł( Thema):Pogromca błędów. Kiedy dużo to „viel”, a kiedy „viele”?

Wejdź na epodręczniki.pl, ( po lewej stronie) wejdź w Katalog Zasobów Dodatkowych, na pasku „ wyszukaj w portalu” wpisz język niemiecki i kliknij w „lupę”, wyświetli się strona z filmami, znajdź film i obejrzyj.

Odpowiedz Na pytanie zawarte w temacie lekcji i odeślij do mnie.

 

GEOGRAFIA

Temat: Chów i hodowla zwierząt w Polsce.

Proszę ponownie, o zapoznanie się z tematem udostępnionym na platformie epodreczniki.pl i wykonanie zadań testowych(7). Brak zalogowania i podjęcia próby wykonania zadania , będzie jednoznaczne z brakiem pracy na lekcji geografii w tym tygodniu. Termin do 3 IV.

Dziękuję tym osobom, które podjęły już próbę (ale proszę jednak o ponowne zapoznanie się z tematem, gdyż test niektórzy z Was napisali w niewystarczającym stopniu).

 

MATEMATYKA

Zadanie 6 strona 267

 

JĘZYK POLSKI

Przeczytaj tekst "Odkrywanie polskości" M. Marszałkowskiej ze str. 171-173 podręcznika.

 

KLASA VIII

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Wie komme ich zum Zoo , Jak dojdę do zoo?

Podręcznik str 96- przepisz do zeszytu wyrazy ( opis drogi)

Ćwicz 2( dialogA i dialog B)- poszukaj niemieckich odpowiedników do polskich zdań od 1-5

Ćwiczenia str 62,ćwicz 1,2,3,4

Uwaga: nie zawsze oceniam wszystkich stawiając ocenę- stopień np. 5. Pozostałe osoby dostają plusa (+)   to też ocena ( 6 plusów to -5)

 

MATEMATYKA

Materiały udostępnione na e-podręcznikach.

 

JĘZYK POLSKI

Przeczytaj tekst "Polskość w cenie"  B. Krzyżaniaka ze str.181-182 podręcznika. Zrób zadania 1,2,3,10/182

WF

Proszę o zapoznanie się z materiałem udostępnionym na platformie epodreczniki.pl

,, Ruch to zdrowie” i wykonanie zadnia testowego (ostatecznie do piątku 3 kwietnia) oraz regularne wykonywanie proponowanych ćwiczeń –gimnastyki lub innej formy ruchu!

Możecie skorzystać z tych propozycji:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM

https://www.youtube.com/watch?v=1s0DOhGl0p4

https://www.youtube.com/watch?v=Ci7WaIWUD4c

 

JĘZYK ANGIELSKI

1. Przeczytajcie artykuł o osobie, która włada kilkoma językami.

http://dzialdowo.wm.pl/639866,Latajacy-Poliglota-zyje-po-to-by-spelniac-swoje-marzenia.html

2. Karta pracy link poniżej (udostępniona również na email)

https://www.liveworksheets.com/td99744co

Wszyscy raporty z wykonania zadań email lub msg / chętniej email J )

NAUKA ZDALNA 2.04.2020 - KLASY IV-VI

KLASA IV

MUZYKA

Zaśpiewajcie piosenkę „Czerwone jabłuszko” . Podręcznik str. 101

https://www.youtube.com/watch?v=vub9etf5uGU

JĘZYK POLSKI

Zadanie ustne. Naucz się opowiadać legendę "O Lechu, Czechu i Rusie". 

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo – food – jedzenie

https://www.liveworksheets.com/xe38360zv

JĘZYK NIEMIECKI

Obejrzyj prezentacje na e- podręczniki, tytuł ( Thema): Nicht czy kein- zaprzeczenia       niemieckie,

Wejdź na epodręczniki.pl, ( po lewej stronie) wejdź w Katalog Zasobów Dodatkowych, na pasku „ wyszukaj w portalu” wpisz język niemiecki i kliknij w „lupę”, wyświetli się strona z filmami, znajdź film i obejrzyj.

Napisz/ wyjaśnij kiedy piszemy nicht, a kiedy kein i prześlij zdjęcie.

Podręcznik „ Wir smart 1”, ćwiczenie 5 ( Gdzie leżą te miasta) str 37.

 

KLASA V

MATEMATYKA

Zadania do wykonania umieściłam w poniedziałek na e podręcznikach. Termin wykonania 03.04.2020r.

JĘZYK ANGIELSKI

Dziś utrwalamy części ciała. Słowniczek w podręczniku na str. 66 oraz karta pracy str.1, 2,

https://www.liveworksheets.com/lj17566mb

JĘZYK POLSKI

Ćwicz czytanie. Przeczytaj na głos fragment "Marcin Kozera" M. Dąbrowskiej str. 181-182 podręcznika. Pamiętaj o znakach przestankowych.

WF

Proszę o zapoznanie się z materiałem udostępnionym na platformie epodreczniki.pl

,, Ruch to zdrowie” i wykonanie zadnia testowego (ostatecznie do piątku 3 kwietnia) oraz regularne wykonywanie proponowanych ćwiczeń –gimnastyki lub innej formy ruchu!

Możecie skorzystać z tych propozycji:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM

https://www.youtube.com/watch?v=1s0DOhGl0p4

https://www.youtube.com/watch?v=Ci7WaIWUD4c

 

KLASA VI

JĘZYK POLSKI

Przeczytaj tekst "Lalki w ogniu" Pauliny Wilk ze str. 189 podręcznika. Zrób zadania 1/189 i 2,3/190.

WF

Proszę dokonać prawidłowego pomiaru ciała. Stoimy przy ścianie, która nie posiada listwy przypodłogowej, głowa, łopatki, pośladki dotykają ściany, głowa nie może być pochylona ani zadarta. Wysokość ciała proszę odczytać w metrach. Masa ciała: w lekkim ubraniu, bez butów. Proszę odczytać wagę w kilogramach.
Podaj swój wzrost w metrach:……………
Podaj swoją wagę  w kilogramach:…………….
OBLICZ BMI:
wzór: BMI = masa ciała / wzrost² (wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku)
proszę wykonać również test 20 pytań
Wyniki proszę wysłać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na messengerze.
 
 MATEMATYKA

Zadania do wykonania przesłałam na e podręcznikach. Termin wykonania 07.04.2020r.

JĘZYK ANGIELSKI

Obejrzyj video o użyciu present prefect w zdaniach

https://www.youtube.com/watch?v=klFdjaroPqE&t=25s

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Przeczytajcie artykuł, czy jest coś, co bardzo chcielibyście zrobić? Czy chcecie się tym podzielić?

http://dzialdowo.wm.pl/639866,Latajacy-Poliglota-zyje-po-to-by-spelniac-swoje-marzenia.html

 

NAUKA ZDALNA 2.04.2020 - KLASY I-III

KLASA I

Strony internetowe warte odwiedzenia:

Lulek.tv,

zdobywcywiedzy.pl

Muzyka, w-f:

Wejdź na stronę Lulek.pl i odszukaj piosenkę pt.” Wiosna, nowina radosna!” Piosenka o wiośnie, A.Dyniakowska , M.Sadowska. Postaraj się zapamiętać I zwrotkę i refren.

Tekst: Agnieszka Dyniakowska
Muzyka i wykonanie: Małgorzata Sadowska

Poniżej znajduje się tekst z opisem układu tanecznego.

1.Kapie deszczyk kap, kap, kap
Podlewa mały, wiosenny kwiat
rytmiczne stukanie o podłogę palcami rąk


A kwiat ten rośnie w górę hen
rośnięcie do góry, ręce są ułożone wzdłuż tułowia,

na górze rozkładają się w kształt litery Y ( na słowo „hen”)

Wyciąga do słońca listki swe
jeden obrót wokół własnej osi

POWTÓRZENIE ZWROTKI PIERWSZEJ
powrót do kucania

REF.
- Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna
szybki marsz w miejscu, ręce rytmicznie pracują


- Wiosna dokoła
na słowo „dokoła”, poziomy wymach obu rąk do zewnętrznej strony


- Wiosna z daleka nas woła
obie dłonie są ułożone przy ustach – gest wołania


POWTÓRZENIE refrenu
powrót do marszu

2.Zerka kwiatek wokoło
pozycja stojąca, ręka naśladuje daszek, wyglądanie od lewej do prawej


Zielono się robi, wesoło
poziomy wymach obu rąk do zewnętrznej strony, palce delikatnie prószą


A motyl i biedronka
wyciągnięcie małych skrzydełek, zewnętrzna część nadgarstków jak najbliżej ramion, rytmiczne uginanie nadgarstków


Latają, machają do słońca
bieg na palcach, machanie „skrzydełkamiPodczas refrenu po drugiej zwrotce dzieci maszerują po kole w rozsypce i wykonują rękoma te same czynności, które wykonywały w czasie śpiewania pierwszego refrenu.

Plastyka, technika:

Wykonaj z plasteliny przynajmniej 3 dowolne zwierzęta hodowlane.(Do wtorku)

Język polski:

Odszukaj w tekstach strony 38 i 40 podręcznika drukowane litery G, g ,F, f i podkreśl je.

Podziel (ustnie) na sylaby i głoski wyrazy: walizka, plecak, pogoda, tajemnica.

 

JĘZYK NIEMIECKI

Śpiewamy poznane piosenki i uśmiechamy się!

 

KLASA II

Edukacja polonistyczna -

Temat: Odwaga na co dzień.

 1. Ćwiczenia słownikowe (ća.. 1,2 , pol. – społ. s. 62).
 2. „Pesteczka”- czytanie ciche ze zrozumieniem (podr. Pol. –społ. s. 32-33, ćw.pol. – społ. s.63).
  1. Jakie postacie występują w opowiadaniu?
  2. Czego bała się Hela?
  3. Jak zachowała się dziewczynka?
  4. Co powiedział Heli tata?
  5. Kto poszedł z Helą na badania?

Edukacja matematyczna-

Temat: Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60, typu 21+ 30 =.

 1. Dodawanie w zakresie 60 – wykonanie obliczeń według podanego wzoru, dobieranie działań w pary (pod. mat. –przyr. ćw. 2, S. 38).
 2. Podręcznik mat. –przyr. ćw. 5, S. 38, praca w zeszycie. Uczniowie odpowiadają na pytania         i zapisują dane pod imionami dziewczynek: Grażyna ,Faustyna.
  1. Ile dni Grażyna ćwiczy grę na pianinie?
  2. Kiedy Faustyna rozpoczęła naukę gry na skrzypcach?
  3. Ile to dni – dwa tygodnie?
  4. Jak obliczycie ,ile dni Faustyna uczy się grać na skrzypcach?  

WF

Alfabet ćwiczeń - ćwiczenia od M do S 

 

KLASA III

Edukacja polonistyczna- społeczna

Temat: Ćwiczenia interpunkcyjne- utrwalenie zasad interpunkcji.

1.       Obejrzyj film: Kiedy stawiamy przecinek – Język polski, Klasa IV - Eduelo.pl-https://www.youtube.com/watch?v=5vqBLYrByQA

2.      Obejrzyj film: Czy umiesz stawiać przecinki? Sprawdź się! https://www.youtube.com/watch?v=YdjdnyEgYhQ

3.       Podany tekst wymaga korekty, wstaw kropki, przecinki, wielka literę, zmień znaki interpunkcyjne, a następnie przepisz  zdania do zeszytu.

witajcie? dzisiaj Idąc do domu wstąpiłam do sklepu mleczarskiego, Kupiłam smaczny ser z dziurami. Lubicie sery! Ja też, Przyniosę go do szkoły? Zrobicie z niego! ciekawe serowe fantazje, Smacznego.

4.      Wykonaj ćw. pol.-społ. str. 50

Edukacja matematyczna

Temat: Czy już potrafisz- rozwijanie logicznego myślenia umiejętności rozwiązywania problemów.

1.       Rozwiąż przykłady: zdobywcywiedzy.pl( matematyka klasa 3, dodawanie i odejmowanie do 100, ciężarówka dodaje gazu).

2.       Wykonaj- ćw. mat.-przyr. str. 30-31

3.       Rozwiąż zadania- karty pracy zostaną wysłane droga elektroniczną( karta dla bystrzaka 6)

WF

Alfabet ćwiczeń - ćwiczenia od M do S 

JĘZYK ANGIELSKI

Piosenka o jedzeniu

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

Edukacja polonistyczna- społeczna

Temat: Ćwiczenia interpunkcyjne- utrwalenie zasad interpunkcji.

1.       Obejrzyj film: Kiedy stawiamy przecinek – Język polski, Klasa IV - Eduelo.pl-https://www.youtube.com/watch?v=5vqBLYrByQA

2.      Obejrzyj film: Czy umiesz stawiać przecinki? Sprawdź się! https://www.youtube.com/watch?v=YdjdnyEgYhQ

3.       Podany tekst wymaga korekty, wstaw kropki, przecinki, wielka literę, zmień znaki interpunkcyjne, a następnie przepisz  zdania do zeszytu.

witajcie? dzisiaj Idąc do domu wstąpiłam do sklepu mleczarskiego, Kupiłam smaczny ser z dziurami. Lubicie sery! Ja też, Przyniosę go do szkoły? Zrobicie z niego! ciekawe serowe fantazje, Smacznego.

4.      Wykonaj ćw. pol.-społ. str. 50

Edukacja matematyczna

Temat: Czy już potrafisz- rozwijanie logicznego myślenia umiejętności rozwiązywania problemów.

1.       Rozwiąż przykłady: zdobywcywiedzy.pl( matematyka klasa 3, dodawanie i odejmowanie do 100, ciężarówka dodaje gazu).

2.       Wykonaj- ćw. mat.-przyr. str. 30-31

3.       Rozwiąż zadania- karty pracy zostaną wysłane droga elektroniczną( karta dla bystrzaka 6)


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis