BAL KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy

Karnawał, czas zabawy , czas szaleństwa. 7 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się bal karnawałowy. 

bal przedszkole

 

bal VI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 BABCIA

16 stycznia w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Beata Żujewska i podziękowała
im za przybycie. Ciepłe słowa i życzenia, Babcie oraz Dziadkowie, usłyszeli też z ust pani Barbary Szczepkowskiej- Zastępcy Wójta Gminy Kozłowo.
Na uroczystości obecni byli również zaproszeni goście: pani Alicja Hołubowicz (Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo)
i pani Jadwiga Granica (Przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Rady Powiatu Nidzickiego). Dzieci z grup przedszkolnych: Pszczółki
i Biedronki zaprezentowały program artystyczny,
na który złożyły się wiersze i piosenki.

b I d

 

Obecni na uroczystości Dziadkowie, nie kryli ogromnego wzruszenia, gdy ich wnuczęta słowami wyrażały ogromną miłość i wdzięczność do nich. Przedszkolaki podczas występu dziękowały za „magiczne czary”, które sprawiają,
że obiad babci jest zawsze najlepszy, a nawet największa rana
po upadku goi się, gdy dziadek przytuli i szepnie coś do ucha. Dużo radości sprawił także rytmiczny taniec do utworu „Let’s twist again” oraz zabawa muzyczno-ruchowa „Maszynista zuch”. Wnuczęta zaśpiewały również gromkie ,,Sto lat” i wręczyły upominki wszystkim Babciom oraz Dziadkom. Prezentem dla nich był także słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Tekst: Agata Gadomska

Ewa Wysocka

SPOTKANIE Z WALDEMAREM SMASZCZEM

Wykład o niezwykłych Polakach

PAN SMASZCZ

W ramach cyklu „Ludzie z pasją” 15 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się spotkanie z panem Waldemarem Smaszczem – polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem. Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, dlatego podczas prelekcji literaturoznawca opowiedział młodzieży o niezwykłych osobowościach: Janie Pawle II i zaprzyjaźnionym z papieżem ks. Janie Twardowskim. Podczas wykładu pan Waldemar Smaszcz podkreślał, że miłość do Boga, literatury i kraju zbliża ludzi oraz umacnia więzi międzyludzkie.

                                                                          Tekst: Anna Kozłowska

DZIEŃ HOBBYSTY

    Dzień Hobbysty

Pasje

16 stycznia 2019r. został zorganizowany w naszej szkole Dzień Hobbysty. Była to okazja do poznania pasji i zainteresowań dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. Uczniowie chętnie opowiadali o swoim hobby oraz o tym, jak spędzają czas wolny. Prezentowali przedmioty, które są przez nich zbierane, np. misie, klocki, aniołki. Chętnie mówili o swoich zainteresowaniach związanych ze sportem, muzyką, plastyką, malarstwem. Nauczyciele również opowiedzieli uczniom o swoich pasji i zainteresowań. W trakcie spotkania panowała miła 
i przyjazna atmosfera.

Tekst: Monika Zięba

NA FALI LEGEND WARMII I MAZUR

Dnia 16.12.19r. w szkole odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem
NA FALI LEGEND WARMII I MAZUR”.

legendy


Tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze przetrwać nie może. Tylko legenda i mit nie znają granic możliwości”      
Andrzej Sapkowski

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas IV- VI,

II kategoria – uczniowie klas VII- VIII.

Celem konkursu było:

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

Popularyzacja legend o Warmii i Mazurach.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.

Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Jury w składzie:

Przewodnicząca- p. Anna Kozłowska
Członek- p. Agnieszka Hinburg
Członek- p. Magdalena Łączkowska
Członek – p .Monika Zięba

oceniało: dykcję, interpretację, ogólne wrażenie artystyczne.

Jury przyznało tytuły "Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania".

W kategorii klas IV- VI : Mistrzem Pięknego Czytania została Oliwia Sumicka, a Wicemistrzem Klaudia Nowak ,

W kategorii klas VII-VIII: Mistrzem Pięknego Czytania został Maciej Żaglewski, Wicemistrzem – Kacper Mrozowski.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Tekst: Irena KaczorowskaCopyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis