DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka w Zaborowie

 db           18 stycznia w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Beata Żujewska i skierowała do nich piękne życzenia oraz podziękowania za przybycie. Ciepłe słowa i życzenia, babcie oraz dziadkowie, usłyszeli też z ust obecnego na uroczystości pana Marka Wolszczaka - Wójta Gminy Kozłowo. Dzieci z grup przedszkolnych: Pszczółki i Biedronki oraz klas I-III zaprezentowały program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i układ taneczny. Wnuczęta zaśpiewały również gromkie ,,Sto lat” i wręczyły upominki wszystkim babciom oraz dziadkom. Prezentem dla nich był także słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Tekst: Hanna Zielińska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis