PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

KORNEL MAKUSZYŃSKI

 

pagecz1

   Dnia 26 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

   Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.

   Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie pt.” Bajki do góry nogami”, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając je.

Uczniowie klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Następnie przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a Pani dyrektor B. Żujewska dokonała pasowania każdego z uczniów.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i zakładki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek.

Irena Kaczorowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis