ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 na2

       30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, podczas uroczystego apelu, upamiętniono 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani dyrektor Beata Żujewska, mówiąc o okolicznościach powstania ustawy, przypomniała nazwiska jej twórców, wśród których byli, między innymi, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce 3 maja 1791 roku, w przystępny sposób, przedstawili uczniowie klasy VII i dzieci z oddziału przedszkolnego – grupa Pszczółki. Wspólnie, młodsi i starsi, wyjaśnili pojęcia: wolność, naród, ojczyzna. Zaprezentowali również utwory: ,,Witaj, majowa jutrzenko!” i ,,Jestem Polakiem”. Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek – pani Hanny Zielińskiej i pani Moniki Kwestarz.

                                                                                     pani Hanna Zielińska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis