KONKURS RECYTATORSKI

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POECI DZIECIOM”

ka

26 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Poeci dzieciom”. Organizatorkami imprezy były: Irena Kaczorowska, Małgorzata Kawecka, Anna Kozłowska.

Główne cele konkursu to:

- popularyzowanie poezji;

- rozwijanie zdolności recytatorskich;

- zachęcanie do występowania na scenie;

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap polegał na wyłonieniu uczestników w eliminacjach wewnątrzklasowych. II etap - to konkurs szkolny, do którego przystąpiło 16 uczniów. Był on podzielony na 2 części:

1. Konkurs recytatorski dla oddziału przedszkolnego i klas I-III;

2. Konkurs recytatorski dla klas IV-VI;

Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze autorstwa różnych poetów. Jury oceniało uczestników według następujących kryteriów:

  • dobór tekstu;
  • pamięciowe opanowanie utworu;
  • interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Za każde kryterium przyznawano od 0 do 6 punktów.

W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

- Klaudia Nowak kl. III – I miejsce;

- Oliwia Sumicka kl. III – II miejsce;

- Anna Hołubowicz kl. II– III miejsce.

W kategorii klas IV-VIII najlepszymi okazali się:

- Zuzanna Kwestarz kl. VIII– I miejsce;

-Maria Świerk kl.V- II miejsce

- Karolina Jonczak kl. VI – III miejsce;

- Aleksander Marcinkowski kl. VII- III miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Opracowała: Irena Kaczorowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis