Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
 
brdd
 
W sobotę 27 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie kolejny raz reprezentowali szkołę i gminę w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy), który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy.         
Po raz pierwszy szkołę reprezentowały dwie drużyny: starsza (Łukasz Morawski, Aleksandra Łamejka, Sebastian Szymański) i młodsza (Sara Sumicka, Angelika Fabisiak, Wojtek Sadza i Oskar Nowosielski). Ósmoklasiści po raz kolejny obronili lll miejsce w powiecie, natomiast piątoklasiści zajęli II miejsce. Uczniowie najpierw zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę o ruchu drogowym, a następnie pokonywali trudny, rowerowy tor przeszkód i Miasteczko Ruchu Drogowego, a także udzielali pierwszej pomocy. Gratulujemy sukcesów, a przede wszystkim wiedzy i umiejętności.

 Tekst: Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis