17 IX

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”

                                                                          Jan Paweł II

17 IX 

Budowanie tożsamości narodowej nieodłącznie związane jest z upamiętnianiem wydarzeń historycznych, które w sposób zasadniczy wpłynęły na losy Polaków, ukształtowały kraj. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 17 września 2019 r. w apelu pod hasłem „17 IX 1939 r. „Katyń-ocalić od zapomnienia” przypomniała wydarzenie sprzed 80 lat, gdy ZSRR złamał porozumienia paktu o nieagresji zawartego z Polską w 1932 roku i siłami Armii Czerwonej dokonał najazdu na Rzeczpospolitą. Jedną z konsekwencji napaści były aresztowania oficerów polskich i zbrodnia katyńska, dlatego tego dnia uczczono minutą ciszy oraz złożono kwiaty i zapalono znicze przy Dębie Pamięci upamiętniającym Leona Ciszewskiego kapitana 27. pułku artylerii lekkiej, dyrektora Gimnazjum w Sarnach aresztowanego przez NKWD i zamordowanego w Kijowie-Bykowni.

                                                                              Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis