„Żeby Polska była Polską”

„Żeby Polska była Polską”

apel

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie 8 listopada 2019 roku przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkoły zaśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

wiecz                        
Tego dnia w szkole odbyła się wieczornica pod hasłem
Żeby Polska była Polską. W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, pani dyrektor szkoły - Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej.

wiecz1

Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: pan Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, pan Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej, panowie Waldemar Słupski i Rafał Pyra. O budowaniu Rzeczypospolitej od czasów Piastów po współczesność, o drodze do odzyskania niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VII, VI przygotowani pod kierunkiem pani Anny Kozłowskiej, Magdaleny Górneckiej i Zbigniewa Czechowskiego. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli ponad 1050 lat historii Polski.

Tekst: Anna Kozłowska