JASEŁKA

JASEŁKA

Dnia 20 stycznia 2019 roku odbyły się w naszej szkole jasełka. W role wcielili się uczniowie klasy IV,V oraz klasy II .
Mottem przewodnim były słowa: Dzielmy się miłością. Dzieci pięciu narodowości (Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Grecji) musiały pokonać długą drogę, aby dotrzeć do Betlejem i oddać  pokłon narodzonemu Jezusowi. Nieśli Mu różne dary: najlepsze mleko od polskiej krowy, ciepły płaszcz, wyborne francuskie sery, kosz owoców z hiszpańskich upraw oraz ryby z greckich mórz. W czasie wędrówki spotykali Brata Ludzi, który potrzebował ich pomocy. Dzieci nie pozostały obojętne na jego los. Dzieliły się tym, co posiadały i w ten sposób odnalazły drogę do samego Jezusa.
W czasie przedstawienia nie zabrakło polskich kolęd. Uczniowie popisali się talentami muzycznymi i aktorskimi. Dziewczynki z grupy 5 i 6-latków zaprezentowały umiejętności taneczne do kolędy „Kołysanka dla Jezusa”.
Wszystkim obecnym przybliżone zostały tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
Na przedstawieniu obecni byli zaproszeni goście: p. Barbara Szczepkowska (zastępca Wójta Gminy Kozłowo), p. Małgorzata Krzyżewska (Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie), p. Alicja Hałubowicz (Przewodnicząca Rady Gminy), p. Jadwiga Granica ( radna Rady Powiatu) p. policjant Przemysław Rychcik oraz rodzice.
                                                                            Tekst: Agata Gadomska

j1ASEŁSEŁ


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis