NA FALI LEGEND WARMII I MAZUR

Dnia 16.12.19r. w szkole odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem
NA FALI LEGEND WARMII I MAZUR”.

legendy


Tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze przetrwać nie może. Tylko legenda i mit nie znają granic możliwości”      
Andrzej Sapkowski

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas IV- VI,

II kategoria – uczniowie klas VII- VIII.

Celem konkursu było:

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

Popularyzacja legend o Warmii i Mazurach.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.

Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Jury w składzie:

Przewodnicząca- p. Anna Kozłowska
Członek- p. Agnieszka Hinburg
Członek- p. Magdalena Łączkowska
Członek – p .Monika Zięba

oceniało: dykcję, interpretację, ogólne wrażenie artystyczne.

Jury przyznało tytuły "Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania".

W kategorii klas IV- VI : Mistrzem Pięknego Czytania została Oliwia Sumicka, a Wicemistrzem Klaudia Nowak ,

W kategorii klas VII-VIII: Mistrzem Pięknego Czytania został Maciej Żaglewski, Wicemistrzem – Kacper Mrozowski.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Tekst: Irena KaczorowskaCopyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis