SPOTKANIE Z WALDEMAREM SMASZCZEM

Wykład o niezwykłych Polakach

PAN SMASZCZ

W ramach cyklu „Ludzie z pasją” 15 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się spotkanie z panem Waldemarem Smaszczem – polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem. Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, dlatego podczas prelekcji literaturoznawca opowiedział młodzieży o niezwykłych osobowościach: Janie Pawle II i zaprzyjaźnionym z papieżem ks. Janie Twardowskim. Podczas wykładu pan Waldemar Smaszcz podkreślał, że miłość do Boga, literatury i kraju zbliża ludzi oraz umacnia więzi międzyludzkie.

                                                                          Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis