DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 BABCIA

16 stycznia w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Beata Żujewska i podziękowała
im za przybycie. Ciepłe słowa i życzenia, Babcie oraz Dziadkowie, usłyszeli też z ust pani Barbary Szczepkowskiej- Zastępcy Wójta Gminy Kozłowo.
Na uroczystości obecni byli również zaproszeni goście: pani Alicja Hołubowicz (Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo)
i pani Jadwiga Granica (Przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Rady Powiatu Nidzickiego). Dzieci z grup przedszkolnych: Pszczółki
i Biedronki zaprezentowały program artystyczny,
na który złożyły się wiersze i piosenki.

b I d

 

Obecni na uroczystości Dziadkowie, nie kryli ogromnego wzruszenia, gdy ich wnuczęta słowami wyrażały ogromną miłość i wdzięczność do nich. Przedszkolaki podczas występu dziękowały za „magiczne czary”, które sprawiają,
że obiad babci jest zawsze najlepszy, a nawet największa rana
po upadku goi się, gdy dziadek przytuli i szepnie coś do ucha. Dużo radości sprawił także rytmiczny taniec do utworu „Let’s twist again” oraz zabawa muzyczno-ruchowa „Maszynista zuch”. Wnuczęta zaśpiewały również gromkie ,,Sto lat” i wręczyły upominki wszystkim Babciom oraz Dziadkom. Prezentem dla nich był także słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Tekst: Agata Gadomska

Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis