WAŻNA INFORMACJA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!!!

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci oraz trudności z realizacją wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanepidu - informuję, iż oddział przedszkolny w naszej szkole nie będzie prowadził zajęć opiekuńczych od 6 maja 2020 r.

Analizujemy wszystkie możliwości związane z bezpiecznym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego, jednak na ten moment otwarcie go byłoby dość ryzykowne. Nasze przedszkole będzie zatem zamknięte do dnia 24 maja 2020 roku, jak stanowią wcześniejsze przepisy.

Najmilej pozdrawiam wszystkich Rodziców i wszystkie dzieci.

Beata Żujewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis