PLASTYKA, TECHNIKA

06.05.2020r

Plastyka klasa IV

1.Podręcznik do plastyki „Do dzieła!” -Temat: Techniki mieszane. Kolaż.

2. Wykonaj kolaż wiosenny, wykorzystując przy tym: wydzierane, wycinane bądź gniecione fragmenty gazet i czasopism. https://www.youtube.com/watch?v=jOML2BFgQGY

Technika klasa IV

1.Podręcznik do techniki „Jak to działa?”- Temat: Czy już potrafisz?

2 Przygotuj kostkę do gry sprawdzającej znajomość znaków drogowych s.47.

Technika klasa VI

1.Podręcznik do techniki „Jak to działa?” – Temat: Drony – urządzenia o nieograniczonych możliwościach.

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2,3,s.62

Technika klasa V

1.Podręcznik do techniki „Jak to działa?”-Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch.                      

2. Wykonaj ćwiczenie 5,s.73.

Plastyka klasa VII

1.Podręcznik do plastyki „Do dzieła!” – Temat: Dzieła sztuki współczesnej – murale.

2. Zamiast szarej ponurej ściany bloku – wykonaj barwny, przyciągający wzrok mural.

 Edukacja techniczna klasa 2

1. Temat : Łąka ze spiralnych kwiatów.

2. https://www.youtube.com/watch?v=lN4ZYsw9lzE


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis